Nieuws
maandag, 03 jan 2022

“Alle begrip voor de staking van de cipiers”

Het Vlaams Belang heeft begrip voor de 24 uren-staking van de cipiers in de gevangenissen in Vlaanderen en in het Brusselse Vorst. “De overbevolking van de penitentiaire instellingen is ernstig en structureel”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) doet de waarheid geweld aan wanneer hij nu stelt dat het om een tijdelijk probleem gaat. Er moeten meer gevangenissen bijkomen en buitenlandse criminelen moeten in hun herkomstland worden opgesloten.

Reeds herhaaldelijk heb ik Van Quickenborne ondervraagd over de penibele toestand in onze gevangenissen, zowel op het vlak van de overbevolking als van het aanzienlijke personeelstekort”, aldus Dillen, die hierover opnieuw een interpellatie aan de minister zal richten. “Het is een regelrechte schande dat de schrijnende situatie al decennialang aanhoudt.”

“Het probleem sleept al decennia aan en een structurele oplossing voor de cipiers blijft ook met Van Quickenborne uit”

In principe is er plaats voor ongeveer 9.500 gedetineerden, maar op dit ogenblik verblijven er meer dan 10.700. En dan zijn alle veroordeelden die in principe in de cel zouden moeten zitten, maar een alternatieve straf kregen, nog niet meegeteld. “Om de ergste nood te lenigen zijn er extra bedden bijgeplaatst, maar het personeelskader is hier niet mee tevreden”, vervolgt Dillen. “De wijze waarop deze extra bedden worden bijgeplaatst roept dan ook vragen op. Met vier in een cel waar plaats is voor twee of met acht waar plaats is voor vier is geen uitzondering.” Het Vlaams Belang wijst erop dat gedetineerden met een matras op de grond moeten slapen en met het bord op het toilet moeten eten. Dat is geen echte oplossing.”

“En een oplossing ten gronde voor de overbevolking blijft uit”, aldus nog Dillen. ”In Haren zal een nieuwe gevangenis opengaan met een capaciteit van ongeveer 1.200 plaatsen, maar tegelijkertijd zullen de Brusselse gevangenissen die ongeveer dezelfde capaciteit hebben sluiten. Hetzelfde geldt ook voor Dendermonde. Ook zal de gevangenis in Ieper sluiten voor verbouwingen en die gedetineerden moeten dus elders worden overgebracht.”

“In een reactie verklaarde de minister dat de huidige situatie maar tijdelijk is, maar dit klopt niet”, besluit Dillen. “Voor de cipiers is dit niet langer houdbaar. Hun moeilijke werkomstandigheden moeten eindelijk worden aangepakt. Met nieuwe uniformen alleen zal hij dit niet oplossen. Wel door, in samenwerking met de herkomstlanden, buitenlandse gedetineerden hun straf in het buitenland te laten uitzitten. En hij kan ook een voorbeeld aan Denemarken nemen en alvast cellen huren in Kosovo om gedetineerden over te plaatsen.”