Nieuws
maandag, 18 jul 2022

Alle bevoegdheden over Noordzee moeten naar Vlaanderen

Uit een audit die De Standaard kon inkijken blijkt dat de Kustwacht, die onder meer moet instaan voor het redden van drenkelingen, voor wetenschappelijk onderzoek en voor diverse controles, niets meer is dan een volkomen stuurloos schip. “Een efficiënt kust- en maritiem beleid is gewoonweg onmogelijk en wat dat betreft bevestigt de audit wat wij reeds lang aankaarten”, zegt Kamerlid Kurt Ravyts. “Door alle bevoegdheden over onze Noordzee toe te wijzen aan de Vlaamse overheid, kunnen we voor de broodnodige vereenvoudiging zorgen.”

“De Kustwacht is geen organisatie op zich, maar een samenwerkingsverband tussen zomaar eventjes zeventien instanties, zoals Defensie, Binnenlandse Zaken, Landbouw, Visserij, Maritieme Dienstverlening en Kust”, aldus Ravyts. “Het gaat daarbij slechts om een losse samenwerking voor een belangrijk takenpakket, zonder gemeenschappelijk budget, zonder politieke leiding en zonder enige toekomstvisie.”

“De Kustwacht aan onze Noordzee is nodig, nuttig en belangrijk, en moet als dusdanig behandeld worden”

“De economische crisis van 2008 heeft ook bij de Kustwacht tot besparingen geleid”, vervolgt Ravyts. “Er kan bij incidenten geen beroep gedaan worden op sleepboten en het patrouillevliegtuig van de Kustwacht dateert uit 1976 is absoluut aan vervanging toe. En dit terwijl de activiteiten op de Noordzee enkel groeien. Meer scheepvaart en visserij, meer windenergie en meer milieubescherming.”

“Vandaag is de kust tot aan de laagwaterlijn een Vlaamse bevoegdheid, maar de zee is voorlopig nog federaal Belgisch”, besluit Ravyts, die hierover minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zal ondervragen. “De bevoegdheidsverdeling creëert een onwerkbaar labyrint en drijft de spanning tussen regeringen onnodig op. Het is voor een degelijke werking van de Kustwacht noodzakelijk dat alle bevoegdheden over onze Noordzee, die enkel aan Vlaanderen grenst, aan Vlaanderen worden toegewezen.”