Nieuws
vrijdag, 09 jun 2023

Alle slachtoffers van partnergeweld moeten worden beschermd, ook mannen

Foto: iStock. Alle slachtoffers van partnergeweld moeten worden beschermd, ook mannen

Partnermoorden zijn afschuwwekkend en dramatisch, maar komen helaas regelmatig voor. Het Vlaams Belang steunde deze week een wetsontwerp omdat het wil zorgen voor meer kennis en onderzoek, en een betere bescherming voor slachtoffers van partnermoorden en van partnergeweld in het algemeen. “Maar we hebben wel bedenkingen met het uitgangspunt ervan”, zegt Kamerlid Steven Creyelman. “Het wetsontwerp spreekt van ‘feminicides’, maar partners worden niet vermoord omwille van hun vrouw-zijn.”

Op 7 juni werd in de commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen het wetsontwerp besproken ter preventie en bestrijding van feminicides, gendergerelateerde dodingen en het geweld dat daar aan voorafgaat. “Het is goed dat er een wetenschappelijk comité zal worden opgericht, en dat er een opleiding voor politie en gerecht zal komen”, aldus Creyelman. “We moeten inzetten op het verzamelen van gegevens.”

“Moord op een partner wordt al te snel als gendergerelateerd gezien”

In België zijn er zo'n 30 partnermoorden per jaar. In 90 procent van de gevallen is een vrouw het slachtoffer. “Maar uiteraard kunnen ook mannen het slachtoffer zijn van partnergeweld en partnermoorden, en mannen zijn ook niet steeds de daders.”, gaat Creyelman verder. “Maar het wetsontwerp gaat er wel verkeerdelijk van uit dat de oorzaak ervan te vinden is in het feit dat het slachtoffer een vrouw is. Ze zouden dus vermoord worden omwille van hun vrouw-zijn.” Het Vlaams Belang vindt de term 'feminicide' dan ook niet gepast. Geweld, waarvan een bepaald geslacht slachtoffer is, wordt zonder meer omgezet naar gendergerelateerd geweld. Er worden ook mannen slachtoffer van partnermoord.

Toch steunt het Vlaams Belang het wetsontwerp omdat slachtoffers, van gelijk wel geslacht, beter beschermd moeten worden tegen (ex-)partners in toxische relaties. “Het is een stap in de goede richting”, besluit Creyelman. "En elk initiatief dat kan bijdragen tot een bredere en betere aanpak van deze problematiek, verdient wat ons betreft minstens het voordeel van de twijfel."