Nieuws
donderdag, 13 jan 2022

“Alles op alles zetten om energiefactuur drastisch te verlagen”

De stijgende energiefactuur blijft gigantische proporties aannemen en dreigt de energiearmoede in Vlaanderen naar ongekende hoogtes te stuwen. Federaal CD&V-minister van Financiën Vincent Van Peteghem kondigt nu eindelijk aan het btw-tarief op energie tijdelijk te willen verlagen. Een stap in de goede richting, volgens het Vlaams Belang, maar zeker niet voldoende. De partij roept alle regeringen in dit land nogmaals op dringend de factuur structureel te ontvetten zodat onze gezinnen beter gewapend zijn tegen de huidige en mogelijke toekomstige prijsstijgingen.

De afgelopen maanden stapelden de onheilspellende berichten over de razendsnel stijgende energiefactuur zich op. Verschillende gezinnen werden al geconfronteerd met een voorschotfactuur die een veelvoud bedraagt van wat men de afgelopen jaren heeft betaald. Het zorgt voor nervositeit in de Wetstraat, waar federaal minister Van Peteghem eindelijk aangeeft werk te willen maken van een btw-verlaging op energie. “Wij vragen al jaren om een verlaging van de btw op energie van 21 procent naar 6 procent”, reageert Kamerlid Kurt Ravyts: “Iedereen erkent dat energie een basisrecht is, maar ondertussen belast de regering het alsof het om een luxeproduct gaat.” Ravyts bepleit dan ook een permanente verlaging van het btw-tarief.

“Iedereen erkent dat energie een basisrecht is, maar ondertussen belast de regering het alsof het om een luxeproduct gaat en is de energiefactuur onbetaalbaar geworden.”

Maar het Vlaams Belang wijst ook op de verantwoordelijkheid die de Vlaamse regering draagt in het artificieel hoog houden van de factuur. “De energiefactuur is een verdoken belastingbrief”, stelt Vlaams Parlementslid Sam Van Rooy. “Een groot deel van wat de Vlaming betaalt op zijn of haar factuur heeft helemaal niks te maken met de energie die hij afneemt.” Van Rooy verwijst naar het feit dat het leeuwendeel van de stroomfactuur en een aanzienlijk deel van de gasfactuur bestaan uit belastingen en verborgen taksen en heffingen. “Het grootste deel van al die verdoken belastingen zijn Vlaamse belastingen”, aldus het Vlaams Parlementslid. “Het is een politieke keuze van de Vlaamse regering om die niet uit de factuur te halen. Ik roep de Vlaamse regering op om daar alsnog nu snel werk van te maken om te vermijden dat nog meer mensen in de financiële problemen belanden.”

Het Vlaams Belang lanceerde onlangs het pamflet ‘Betaalbare Energie voor Onze Mensen’ waarin het voorstellen doet die de energiefactuur structureel moet verlichten. Naast een btw-verlaging naar 6 procent en het snoeien in de stroomfactuur pleit de partij ook voor een grondige hervorming van het energiedistributielandschap door het uit handen te nemen van de wirwar aan intercommunales, het langer openhouden van de kerncentrales en het op termijn investeren in nieuwe nucleaire capaciteit.