Nieuws
woensdag, 25 aug 2021

Amateurisme troef bij opvang Afghanen

Het Vlaams Belang drukt de hoop uit dat de screening van binnenkomende Afghanen een pak grondiger en professioneler gebeurt dan de opvang ervan. “In de Luikse stad Spa wordt voor die opvang zelfs gerekend op de slachtoffers van de recente overstromingen”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “En bij opvang komt gestuntel doorgaans nog aan de oppervlakte. Op de screening van binnenkomers hebben we geen enkel zicht.”

Maandag arriveerden 27 Afghanen aan een centrum van Defensie in Spa. Omdat er geen enkele omkadering was voorzien, ook niet van Fedasil, deed de plaatselijke burgemeester dan maar een beroep op omwonenden voor hulp. “Alsof die mensen nog niet voldoende te lijden hebben gehad door de overstromingen en de coronapandemie”, aldus Van Langenhove. “En nu blijkt ook, tot schrik van het stadsbestuur en de inwoners van Spa, dat het niet bij 27 Afghanen zal blijven maar dat er nog eens 86 zitten aan te komen.”

“Wat de opvang van de Afghanen betreft, het is niet moeilijk om veel mensen uit te nodigen als je vervolgens zelf geen enkele voorbereiding moet treffen”

“Het is klaar en duidelijk dat elke communicatie tussen stadsbestuur, Defensie en Fedasil onbestaande was”, vervolgt Van Langenhove. “En staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) komt niet verder dan de burgemeester te vragen om contact op te nemen met het departement Defensie. De inwoners van Spa zijn na de hulpverlening bij de overstromingen opnieuw getuige van een sterk staaltje paars-groene crisisbeheersing.”

“Maar dit gestuntel mag zeker niet de enige zorg zijn voor de regering”, besluit Van Langenhove. “Tussen de duizenden Afghanen die door verscheidene Europese landen werden geëvacueerd blijken ook criminelen te zitten en figuren die banden onderhouden met de Taliban. Daar hebben we steeds voor gewaarschuwd en dat kwam bijvoorbeeld in Frankrijk en Denemarken ondertussen al aan het licht. Het is van het grootste belang dat, in tegenstelling tot wat er in de opvang gebeurt, de veiligheidsscreening van de binnenkomers op de meest ernstige wijze verloopt.”