Nieuws
woensdag, 20 apr 2022

Amper 1 medewerker per 50.000 inwoners voor noodnummers 101 en 112

Het Vlaams Belang wil dat de nodige lessen worden getrokken uit het misgelopen crisisbeheer en de overbelasting van de noodnummers tijdens het noodweer van februari. “Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is zich hieromtrent van geen kwaad bewust, zoals blijkt uit haar antwoord op mijn schriftelijke vraag”, zegt Kamerlid Ortwin Depoortere. “Maar de bottlenecks waarmee de mensen toen geconfronteerd werden vertellen een heel ander verhaal. En met 1 medewerker voor zowel de 101 als de 112 per 50.000 inwoners is Vlaanderen benadeeld tegenover Wallonië waar men beroep doet op 1 medewerker per 30.000 inwoners.”

Van 18 tot 21 februari trokken zware stormen over ons land. “Stormen die, net zoals hun intensiteit en heftigheid, op voorhand voorspeld waren”, aldus Depoortere. “We stelden echter vast dat, onder meer in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, de noodcentrales van brandweer, politiediensten en hulpdiensten overspoeld werden door duizenden oproepen. Het nummer 1722 en het e-loket 1722.be raakte zeer snel overbelast waardoor lange wachtrijen ontstonden en burgers alsnog de noodcentrale 112 begonnen te bellen.”

“We mogen de ogen niet sluiten voor de aan het licht gekomen coördinatieproblemen en vooral de overbelasting van de noodnummers”

“Het nummer 1722 en het e-loket 1722.be schieten duidelijk hun doel voorbij, met name het ontlasten van de noodcentrale 112 zodat deze laatste zich kan focussen op de dringende bijstand en hulpverlening”, vervolgt Depoortere. “De capaciteit van zowel de servers als de bemanning van het nummer 1722 moeten geëvalueerd worden. En daarnaast moet bekeken worden welk alternatief voor 1722.be kan geboden worden of hoe we de 1722-centrale kunnen versterken in het geval van een ramp met grote stroomonderbrekingen en uitval van het netwerk tot gevolg.”

“Zoals na de grote overstromingsramp waarbij 41 doden vielen te betreuren, wordt ook uit het noodweer van februari weinig lessen getrokken”, besluit Depoortere. “Daarnaast komt uit het antwoord van de minister een scheeftrekking in de personeelsbezetting per deelstaat aan de oppervlakte. Als we kijken naar het personeel en kader in functie van het aantal inwoners van zowel de 101 als 112 dan blijkt dat er in Vlaanderen 1 medewerker is voor net geen 50.000 inwoners. In Wallonië is dit 1 medewerker per net geen 30.000 inwoners. Dit is onaanvaardbaar en ik zal ook hierover de minister ondervragen.”