Persberichten
maandag, 06 apr 2020

Amper kwart van strafboetes effectief geïnd: “Justitie is ongeloofwaardig”

De inning van boetes ten gevolge van strafrechtelijke uitspraken (penale boetes) loopt bijzonder mank. Amper een kwart van de te innen bedragen werd ook daadwerkelijk geïnd, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Wouter Vermeersch opvroeg aan financiënminister Alexander De Croo (Open Vld). De cijfers tonen aan dat de strafuitvoering in dit land, ook op het vlak van geldstraffen, compleet ongeloofwaardig is.”

In 2019 werden er voor het hele land 246.000 boetes ten gevolge van een strafrechtelijke uitspraak ingeschreven, goed voor een totaalbedrag van 430.876.220 euro. Van dat bedrag werd amper 110.705.290 euro of 25,69% geïnd. Meer dan 320 miljoen euro aan boetes bleef dus gewoon openstaan, en dit enkel voor boetes uit het jaar 2019.

Invordering van strafboetes lijkt vandaag meer op een loterij

Het zijn vooral de inningskantoren van Gent (13,31% geïnd), Tongeren (16,99%), Antwerpen (20,77%), Charleroi (17,44%), Bergen (19,54%) en Brussel (21,36%) die stevig in gebreke blijken. Maar globaal gezien zijn er voor het hele land amper 4 van de 26 inningskantoren die erin slagen om meer dan de helft van de boetes te innen: Kortrijk (51,5%), Oudenaarde (52,29%), Namen (51,53%) en Dinant (52,66%). Van het niet-geïnde bedrag van 320 miljoen euro heeft 111,7 miljoen euro (goed voor 37.811 dossiers) intussen ook reeds de status van ‘niet invorderbaar’ gekregen. Dat wil zeggen dat deze door vereffening, faillissement, onvermogend, collectieve schuldenregeling of ambtshalve werden geschrapt.

De cijfers tonen aan dat de strafuitvoering in dit land, ook op het vlak van geldstraffen, compleet ongeloofwaardig is, vindt Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). De invordering van boetes lijkt vandaag meer op een loterij. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor een betere informatisering van de betrokken diensten om tot een correctere en snellere inning te kunnen komen: een investering die zichzelf trouwens snel zal terugverdienen.