Nieuws
maandag, 09 mei 2022

Amper sancties voor werkonwilligen in Franstalig België

“Een zoveelste reden en bewijs dat we de Sociale Zekerheid moeten splitsen”. Dat vindt het Vlaams Belang over de laatste analyses uit Wallonië en Brussel inzake het Franstalig werkloosheidsbeleid. Werklozen die in Franstalig België geen inspanningen meer doen om een baan te zoeken, worden sinds het uitbreken van de coronapandemie in de lente 2020 amper nog gesanctioneerd. Dat blijkt uit cijfers van de federale RVA die nagaat in welke mate de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten hun taken uitvoeren. “Tijd voor Vlaams geld in Vlaamse handen.”

Hoewel de activiteitsgraad in Wallonië bijzonder laag is, worden weinig inspanningen hier rond gedaan beneden de taalgrens. Wallonië kent in absolute cijfers meer werklozen in absolute cijfers (195.000) dan Vlaanderen (181.000), terwijl Vlaanderen miljoenen meer inwoners kent. Sinds 2011 is sanctionering van werklozen ook een bevoegdheid van de deelstaten, maar vanaf 2020 coronacrisis worden werkonwilligen weinig gecontroleerd, laat staan gesanctioneerd.

Vlaanderen rendeert, Wallonië verteert

De sancties binnen Franstalig België voor het zich niet aandienen voor een aangeboden job (passieve beschikbaarheid) zijn zo gedaald met 13,1 procent. De waarschuwingen met 39,2 procent. En wat betreft de actieve beschikbaarheid - zelf intensief solliciteren - zijn de sancties gedaald met 74 procent.

“Het toont nog maar eens dat een halfslachtige verdeling van bevoegdheden niet nuttig is”, reageert Kamerlid Hans Verreyt. “Want nu kunnen de Waalse PS-politici eigenhandig beslissen hoe ze (niet) optreden tegen werkonwilligheid, maar moeten ze nog altijd niet opdraaien voor dat beleid. Met andere woorden: het maakt niet uit hoe laks men is, een ander - de Vlaming - betaalt toch het gelag. Terwijl de Waalse hangmat wordt uitgebreid, groeit de Vlaamse factuur. De enige uitweg is dan ook om de werkloosheidsuitkering uit de federale bevoegdheden te halen en bij uitbreiding de hele Sociale Zekerheid te splitsen. Vlaams geld in Vlaamse handen, want Vlaanderen rendeert en Wallonië verteert!”