Persberichten
vrijdag, 26 mrt 2021

ANPR-camera’s mogelijk misbruikt in Kortrijk: “Van Quickenborne nam loopje met de privacy”

In de documentaire ‘Privacy & ik’ onderzoekt de VRT in welke mate onze privacy vandaag onder druk staat. In de eerste aflevering werd duidelijk dat het federale Controleorgaan op de politionele informatie (COC) in 2020 een proefproject met ANPR-data in Kortrijk heeft moeten stilleggen. Titelvoerende burgemeester en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) weigerde echter een interview met de programmamakers. Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) reageert misnoegd. “Onbegrijpelijk dat de zelfverklaarde ridder en beschermheer van privacyrechten het publiek niet te woord wil staan rond mogelijke privacy-schendingen onder zijn eigen supervisie.”

In maart 2020 werd in Kortrijk een project uitgerold rond het niet-politioneel gebruik van de ANPR-data voor klimaatdoelstellingen, mobiliteitsstudies en andere doeleinden. Op een online seminarie eind november werd echter duidelijk dat het COC dat niet mogelijk acht. “De wet laat het gebruik van ANPR-data voor niet-politionele doeleinden simpelweg niet toe”, zei Frank Schuermans, lid-raadsheer van het COC in de Krant van West-Vlaanderen. “De wet is wat hij is. Dat heb ik eerder ook al tegen minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) gezegd, die natuurlijk een belang in Kortrijk heeft. Als men die toegang wil, dan moet de wet worden aangepast.” De makers van het VRT-programma contacteerden ook titelvoerend burgemeester en minister van Justitie Van Quickenborne voor meer uitleg. Maar nadat eerder gemaakte afspraken werden verplaatst, haakte de minister plots echter definitief af.

Vermeersch: “ANPR-camera’s blijven nuttig, maar mogen niet gebruikt worden voor privacy-schendingen van gewone burgers”

“Proefproject of niet, voor dat soort gebruik van onze persoonlijke gegevens voor klimaatdoelstellingen en mobiliteitsstudies bestaat vandaag geen enkele wettelijke basis”, reageert Vermeersch op de mogelijke fouten en het wegloopgedrag van Van Quickenborne. “De minister wist dit en heeft toch doorgezet. Veiligheid is een grondrecht, maar privacy en gegevensbescherming zijn dat ook. ANPR-gegevens gebruiken, zoals in Kortrijk, niet om zware criminaliteit te bestrijden, maar wel voor klimaatdoelstellingen en mobiliteitsstudies is een brug te ver. Van Quickenborne moet zich verantwoorden, als hij dat niet durft voor de VRT-camera’s, dan in de Kamer voor de volksverkozenen.”

Het Vlaams Belang wijst er verder op dat ANPR-camera’s nuttig en nodig zijn, maar dat ze wel moeten gebruikt worden voor wat ze dienen. “Hier moet verder een beleid en plan worden uitgewerkt. Dat beleid moet duidelijk maken dat die ANPR-camera’s enkel ingezet worden voor het bestrijden van bepaalde criminaliteitsfenomenen”, besluit Vermeersch. “Een van de basisbeginselen van privacy is de nauwkeurigheid van de databanken. De politie moet haar databanken up-to-date en nauwkeurig houden. Men moet de bewaartermijn respecteren enzovoort. Vandaag is dat niet het geval.”