Nieuws
donderdag, 30 jun 2022

Anti-Vlaams taalracisme in Brussel opnieuw bestendigd

Het jaarverslag over het jaar 2021 van de Brusselse vicegouverneur over de (niet-)naleving van de taalwetgeving in Brussel toont eens te meer aan dat de taalwetgeving door de lokale besturen in Brussel-19 wordt aanzien als een waardeloos vodje papier. Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas, en in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Dominiek Lootens, spreken van “een ware schande” en daarnaast van “onversneden anti-Vlaams taalracisme” en eisen dan ook dat de vernietigingsbevoegdheid van de besluiten onttrokken wordt aan de Brusselse regering en het College van de GGC (de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie), en zou worden toegekend aan de vicegouverneur zelf.

18%. Dat is het percentage aanwervingen en benoemingen door de Brusselse gemeenten en OCMW’s dat in 2021 conform de taalwetgeving verliep. “Studenten die vandaag met dat cijfer op hun rapport thuiskomen, krijgen minstens een donderpreek die hen de rest van het jaar zal heugen. In de hoofdstad is zo een abominabel cijfer al jaar en dag schering en inslag wanneer het over taalwetgeving gaat”, zo stellen Pas en Lootens vast.

Bij de 19 Brusselse gemeenten was amper 28.8% van de aanwervingen en benoemingen conform de taalwetgeving, zo blijkt uit de cijfers uit het jaarverslag 2021. Opgesplitst per gemeente is slechts 1 van de 19 gemeenten geslaagd, weze het met de hakken over de sloot. In Vorst waren 64 van de 114 aanwervingen en benoemingen conform de taalwetgeving: 56.1%. Het absolute dieptepunt vinden we bij de gemeente Sint-Joost-ten-Node van burgemeester Emir Kir, waar letterlijk geen enkele benoeming of bevordering in orde was met de taalwetgeving. 0% is zelfs geen tweede zit, maar met pek en veren van de school verjaagd.

“Wegens de niet-naleving van de taalwetgeving in Brussel: ontneem vernietigingsbevoegdheid aan Brusselse regering”

Bij de 19 OCMW’s is de situatie zo mogelijk nog dramatischer. In totaal waren de benoemingen en aanwervingen voor de OCMW’s voor 11,07% conform de taalwetgeving (237 van de 2.141). Opgesplitst per gemeente haalt geen enkel OCMW de 50%. 11 van de 19 OCMW’s slaagt er zelfs niet in om nog maar 10% van de aanwervingen en benoemingen conform de taalwetgeving te doen. Het absolute dieptepunt vinden we bij de OCMW’s van Ganshoren en opnieuw Sint-Joost-ten-Node waar letterlijk geen enkele benoeming of bevordering in orde was met de taalwetgeving. “Het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe, niet toevallig de gemeente waar Vlamingenhater Olivier Maingain (DéFI) de plak zwaait, komt zelfs niet eens haar verplichtingen na om aanwervingen, bevorderingen en benoemingen te melden aan de vicegouverneur”, stelt Lootens vast.

De vicegouverneur schorste in 2021 ook 30 aanwervingen en benoemingen wegens de schending van de taalpariteit. Het gaat hierbij louter om Franstaligen. Iedere Brusselse gemeente of OCMW moet ook minstens 25% van de betrekkingen voorbehouden aan Nederlandstaligen. 7 van de 19 gemeenten slagen daar niet in. De OCMW’s doen het op dat vlak opnieuw merkelijk slechter: 10 van de 19 OCMW’s halen de norm niet, en bij 5 OCMW’s (Koekelberg, Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel, Vorst en Watermaal-Bosvoorde) is het personeelsbestand zelfs voor de volle 100% Franstalig.

Voor wat betreft de leidinggevende functies stellen we vast dat slechts 3 van de 19 gemeenten en 5 van de 19 OCMW’s de pariteit of quasi-pariteit (een verschil van 1 bij oneven aantal functies) behaalt. “Intussen hebben alle Brusselse gemeenten een Nederlandstalige schepen. Maar blijkbaar is die enkel goed om Vlaams Lambermont-geld in het laatje te brengen”, stelt Lootens vast. “Misschien is het tijd dat Vlaanderen eens bekijkt of extra geld voor gemeentes in Brussel met een excuus-Vlaming in het schepencollege nog wel nuttig is.”

Tenslotte pleit het Vlaams Belang er ook voor om de vernietigingsbevoegdheid te onttrekken aan de Brusselse regering en het College van de GGC. “Niet alle stropers worden goede boswachters. De Brusselse regering laat reeds jaar en dag duidelijk verstaan dat de taalwet hen in de verste verte niet kan schelen. Het is dan ook hoog tijd om de vernietigingsbevoegdheid bij de vicegouverneur zelf te leggen”, zo besluit Pas, die hierover in de Kamer minister Verlinden zal interpelleren.