Nieuws
dinsdag, 25 jan 2022

Anticorruptiewaakhond Greco buist België over de hele lijn

De Europese anticorruptie- en transparantiewaakhond Greco is in een rapport vernietigend in haar oordeel over België. Volgens de Greco ontbreekt het dit land aan een strategie om de integriteit bij zowel de hoge politieke functionarissen als de Belgische politiediensten te garanderen. “Van de 22 duidelijke aanbevelingen die België begin 2020 kreeg van de Groep van Staten tegen Corruptie, werden er amper twee op ‘bevredigende wijze’ uitgevoerd, twee werden gedeeltelijk uitgevoerd, en 18 helemaal niet”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Afgaan als een gieter, heet dat.”

Vooral de aanbevelingen over deontologie en het vermijden van belangenconflicten op kabinetten blijken in de papierversnipperaar zijn terecht gekomen. “Opnieuw staan de feiten dus in pijnlijk schril contrast met de lange lijst van beloftes ter zake in het regeerakkoord”, aldus Pas. “Stuk voor stuk niet ingeloste beloftes, en dat voor een regering die naar eigen zeggen van politieke vernieuwing een topprioriteit zou maken.”

“Een ‘grote wil’ volstaat niet om vooruitgang in de aanbevelingen van de Greco te boeken, daar moet je ook iets voor doen”

“Ook aanbevelingen inzake openbaarheid van bestuur worden gewoon niet gevolgd”, merkt Pas vervolgens op. “Het pijnlijke gevolg daarvan is dat in de ranking van ‘recht op informatie’ België op plaats 119 prijkt. Net na Saoedi-Arabië, Mozambique en Kazachstan. Het zijn anti-adelbrieven die kunnen tellen.”

“In een reactie in de pers maakt De Croo er zich nogal gemakkelijk van af met de weinigzeggende mededeling over de aanwezigheid van ‘een grote wil om vooruitgang te boeken’ en over een vertraging die te wijten is aan ‘juridische onduidelijkheden’”, besluit Pas, die eerste minister De Croo over de kwestie zal ondervragen. “Het is echter duidelijk dat aan het opnieuw niet voldoen aan de aanbevelingen van de Greco een combinatie van onwil en onkunde ten grondslag ligt.”