Nieuws
dinsdag, 31 okt 2023

Antigifcentrum moet steeds bereikbaar zijn

Foto: iStock. Antigifcentrum moet steeds bereikbaar zijn

Het Vlaams Belang maakt zich ernstig zorgen over de huidige malaise bij het Antigifcentrum. “Het loopt er behoorlijk mis. Zo is er een structurele onderbezetting, een leegloop van artsen, geen mogelijkheid voor wetenschappelijk werk en geen vertrouwen meer in het bestuur”, zegt Kamerlid Steven Creyelman. “De bevoegde minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) moet dringend zijn verantwoordelijkheid nemen, want dit gaat ten koste van de volksgezondheid.”

Het Antigifcentrum (070 245 245) krijgt jaarlijks ongeveer 60.000 oproepen, wat neerkomt op 180 per dag. Het overgrote merendeel ervan (86 procent) gaat over de blootstelling aan allerlei giftige stoffen. De rest zijn vragen om informatie. De oproepen zijn voor 80 procent afkomstig van het brede publiek, de overige komen van professionelen uit de gezondheidssector. “Tot enkele jaren geleden waren de permanentiediensten in de voormiddag met drie mensen bemand en ’s namiddags met vier. Vandaag zijn het er nooit meer dan twee”, aldus Creyelman. “In september is de telefonische permanentie voor het eerst zelfs een nacht gesloten moeten blijven omdat er te weinig personeel was.”

“Onderbezetting van het Antigifcentrum brengt levens in gevaar”

“Onbereikbaarheid voor mensen die dringend de hulp van het Antigifcentrum nodig hebben, brengt levens in gevaar. Dat is uiteraard onaanvaardbaar”, vervolgt Creyelman, die de minister over de kwestie ondervroeg. “Maar ook artsen en apothekers moeten voor wetenschappelijke toelichting voortdurend op het Centrum kunnen rekenen.” Het Kamerlid vraagt een grondige doorlichting die trouwens in het verleden al werd aangekondigd.

Minister Vandenbroucke heeft ondertussen via een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het Antigifcentrum aangestuurd op de aanstelling van een crisismanager. “Die moet dan binnen en aantal weken met een crisisplan komen”, merkt Creyelman tot slot op. “Maar dat is rijkelijk laat, en het valt nog af te wachten waartoe dat plan uiteindelijk zal leiden. Nu moet eerst en zonder aarzelen gezorgd worden voor voldoende personeel en moet er komaf gemaakt worden met de ‘giftige sfeer’ die momenteel volgens het personeel bij het centrum heerst. Tijd valt er niet te verliezen, want een onbereikbaarheid is absoluut niet voor herhaling vatbaar.”