Persberichten
maandag, 16 nov 2020

Aparte teststrategie scholen: “Eindelijk luistert regering, hopelijk niet te laat”

Het Vlaams Belang ijvert reeds maanden voor een specifieke teststrategie voor de schoolgaande jeugd. “We pleitten al sinds augustus voor het gebruik van sneltesten en mobiele teams voor het huidige schooljaar en vier maanden later worden we pas gehoord”,  reageert Roosmarijn Beckers, Vlaams Parlementslid (Vlaams Belang). De partij betreurt dat er kostbare tijd is verloren. “Beter laat dan nooit, maar het kan niet dat onze leerlingen de dupe zijn van het lakse beleid.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beweerde dat testen en contactopsporing niet onder zijn bevoegdheid vielen en dat een school geen medische testvloer is. Nu stelt hij dan toch “een eigen teststrategie" op voor de scholen. Een kwart van de vier miljoen sneltesten die de Vlaamse regering heeft besteld zijn nodig in het onderwijs. Het federale kabinet van volkgezondheidsminister Frank Vandenbroucke (sp.a) zou mogelijk instemmen met de vraag van Weyts om Rode Kruis-vrijwilligers sneltesten te laten afnemen. Het proefproject start binnen twee weken.

Roosmarijn Beckers: Telkens aangedrongen dat Weyts niet als konijn naar federale lichtbak moest staren, maar zelf initiatieven zou nemen met sneltesten

Ettelijke malen hebben wij Minister Weyts met aandrang gevraagd om mobiele testteams in te zetten”, zo vertelt ook Vlaams Parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang), die deze zomer aanmaande om met deze teams te reageren op lokale uitbraken en dus volledige scholen te testen om op die manier zekerheid te bieden

“Wij verdedigden lokale testen omwille van drie redenen, stelt Beckers. Zo wordt fysiek onderwijs gegarandeerd, kunnen we de onderwijsnoden van zwakkere leerlingen aanpakken en kennen we na 24 uur de resultaten. Begin oktober benaderden wij de minister hier al voor de tweede maal over en opnieuw ging Weyts eraan voorbij. Het is jammer, maar hopelijk kunnen we nu alsnog resultaten boeken met het voortschrijdend inzicht bij de minister.

Het Vlaams Belang vraagt zich echter af wat de exacte rol zal zijn van de Rode Kruis-vrijwilligers en hoe zij passen in zowel de communicatie als de beslissingsketen binnen de huidige samenwerking van schooldirecties, huisartsen en CLB's. “Hier zijn immers duidelijke afspraken nodig om miscommunicatie te voorkomen. We hebben deze keer geen tijd meer te verliezen in het belang van onze leerlingen”, besluit Beckers.