Nieuws
vrijdag, 22 apr 2022

Arbeidsmigratie is nergens voor nodig

“De cijfers die Statbel – het officiële Belgisch bureau voor de statistiek – de wereld instuurt zijn een bewijs wat het Vlaams Belang al zolang zegt”, stelt volksvertegenwoordiger Hans Verreyt. “Het is duidelijk dat de economische arbeidsmigratie een drogreden is om steeds meer migranten binnen te halen.”

Van de 6,7 miljoen mensen in België die zich in de arbeidsactieve leeftijdscategorie bevinden, zijn er zowat 1,7 miljoen die niet aan de slag zijn, maar wel betaald worden door de werkende burger. “De toestand in Vlaanderen is beter dan in Wallonië”, aldus Verreyt. “In Brussel en Wallonië is 35 procent of meer van de mensen op arbeidsactieve leeftijd niet aan de slag. Dat is dus ruim één derde die niet aan het werken zijn en die door de arbeidsbemiddelingsdiensten zijn afgeschreven.”

“We moeten de arbeidsmigratie een halt toeroepen”

“Natuurlijk beseffen we dat die groep van 1,7 miljoen mensen niet volledig aan de slag kan. Er zijn heel wat mensen met handicaps of bepaalde ziekten, die helaas niet kunnen werken en deze groep verdient onze volledige steun”, vervolgt Verreyt. “Maar er werken hier zo’n 250.000 gedetacheerde werknemers waarvan de sociale bijdragen in het land van oorsprong worden betaald en die dus niets bijbrengen aan onze sociale zekerheid.”

Het Vlaams Belang pleit er voor om die stilaan te vervangen door eigen mensen. “De ongebreidelde migratie die door de systeempartijen in leven wordt gehouden heeft geen zin”, besluit Verreyt. “Economisch hebben we geen enkele baat bij een arbeidsmigratie. En we verzetten ons dan ook ten stelligste tegen de steeds soepeler regels die Europa door ons strot duwt.”