Nieuws
dinsdag, 25 mei 2021

Armoede wegens coronacrisis: “structurele oplossingen nodig”

Door de coronacrisis kunnen heel veel jonge gezinnen, studenten en zelfstandigen amper nog de eindjes aan elkaar knopen. “We zien zelfs dat deze groepen, die het voorheen goed hadden, genoodzaakt zijn om aan te kloppen bij het ocmw of de voedselbanken”, zegt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang), die hierover minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) ondervroeg. “Voedselbanken, gaarkeukens en sociale restaurants zijn maar een noodoplossing. Er is nood aan een structurele aanpak van het probleem.”

Uit cijfers van de OCMW’s, blijkt dat 347.248 personen in december 2020 op steun aangewezen waren. “In vergelijking met januari 2020 gaat het om een stijging van 60.000”, aldus Samyn. “We stellen een enorme stijging in alle categorieën van hulpbehoevenden vast. 27 procent meer mensen zitten in schuldbemiddeling, 68 procent meer mensen zijn aangewezen op voedselhulp, en er zijn 51 procent meer aanvragers van financiële steun en 5 procent meer leefloners.”

“De coronacrisis heeft niet alleen een zware gezondheidsimpact, maar ook een financiële impact die op lange termijn aandacht vergt”

Het huidige steunpakket, inclusief de sociale steunmaatregelen, wordt door de regering verder verlengd tot het einde van het derde kwartaal. “Maar zoals de armoedecijfers aantonen, is die steun verre van voldoende”, vervolgt Samyn. “Bovendien zijn die cijfers het topje van de ijsberg. Uit schaamte wordt vaak veel te lang gewacht alvorens hulp te zoeken. Daar heeft de coronacrisis niets aan veranderd”

Voor het Vlaams Belang is er, naast een verlenging van het steunpakket, vooral nood aan een structurele oplossing. “Gelet op de versnippering van de bevoegdheden kunnen de verschillende bestuursniveau’s onmogelijk adequaat reageren, waardoor de sociaal zwakkeren helaas uit de boot vallen. Een regionalisering dringt zich op”, besluit Samyn. “We zijn overtuigd dat de armoedebestrijding zo dicht mogelijk bij de betrokkenen moet worden gebracht. En de rol van de OCMW’s moet uitgebreid worden.”