Nieuws
maandag, 10 okt 2022

Armoedebeleid: “het roer moet volledig om”

Uit een onderzoek van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat een op de vijf dak- en thuislozen in België jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar zijn. “Het gaat om een minder zichtbare, eerder verborgen groep van daklozen”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Dit onderzoek toont nog maar een keertje de huidige inefficiëntie van het armoedebeleid aan. Middelen worden sinds jaren verkeerd besteed en deze kwetsbare groepen worden niet voldoende actief opgespoord.”

“Voor het eerst beschikken we over cijfers aangaande de jongvolwassenen onder de daklozen en die zijn ronduit beangstigend. Van de 6.286 getelden zijn er 1.208 jonger dan 25 jaar, dat is één op vijf”, vervolgt Samyn, die naar aanleiding van het onderzoek van de Koning Boudewijnstichting minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) zal ondervragen. “Deze groep blijft te vaak onder de radar, een veel actievere opsporing is noodzakelijk.”

“Het blijft onze maatschappij onwaardig en het zegt veel over het armoedebeleid dat we zoveel jonge kwetsbaren tellen in onze maatschappij”

“Helaas worden de middelen daarvoor volkomen verkeerd aangewend. Het is een oud zeer dat subsidies die bestemd zijn voor sociale projecten en armoedebestrijding niet of onvoldoende terechtkomen”, aldus Samyn. “En dan wil ik het niet eens meer hebben over het bekende schandaal rond Samusocial. De Brusselse hulporganisatie waarin burgemeester Yvan Mayeur (PS) zichzelf hoge vergoedingen uitkeerde voor vergaderingen die nooit plaatsvonden; waarin de taak van de aldaar tewerkgestelde dochter van Laurette Onkelinx (PS) er enkel in bestond champagne te drinken bij de directie, en waar de bestuurders eerst konden grasduinen in de giften in natura, alvorens de overschot naar de hulpbehoevenden ging.”

“Het is ook opvallend dat, wat de eigenaardige besteding van middelen in de armoedebestrijding betreft, Vlaanderen minder middelen wordt toebedeeld”, merkt Samyn tot slot op. “Alsof er in ons landsgedeelte amper armoede zou bestaan. Zo werd er bijvoorbeeld op de ministerraad van 15 juli 10 miljoen euro uitgetrokken voor investeringen voor investeringen in huisvesting voor dakloze jongeren. Toen ik hierover Lalieux ondervroeg bleek daarvan 3.750.000 euro naar Vlaanderen te gaan, 2.250.000 euro naar Brussel en 4.000.000 euro naar Wallonië.”