Persberichten
maandag, 24 apr 2023

Asielfactuur loopt op tot meer dan miljard euro

Foto: iStock. Asielfactuur loopt op tot meer dan miljard euro

De asielfactuur overschrijdt momenteel de kaap van 1 miljard euro. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Belang op basis van een hele reeks schriftelijke vragen en het uitpluizen van de begrotingstabellen. “Eén miljard euro in een bodemloze put, want het effect is quasi nihil”, zegt voorzitter Tom Van Grieken (Vlaams Belang). “Integendeel, het aanzuigeffect wordt hierdoor alleen maar versterkt.” Het Vlaams Belang trekt dan ook aan de alarmbel en komt met een aantal opmerkelijke voorstellen waaronder een verplichting bij asielfraude om de procedure volledig terug te betalen en het eisen van een waarborg voor asielzoekers.

Samen met het aantal asielzoekers is ook de asielfactuur steevast de hoogte in gegaan. Nadat het asielbudget al was opgelopen tot de astronomische en historische hoogte van meer dan 700 miljoen euro (703.396.000 om precies te zijn) werd bij de begrotingscontrole van drie weken geleden beslist om – nog eens 158 miljoen extra uit te trekken. Daarmee liep de officiële factuur meteen op tot liefst 861 miljoen euro.

Bijna 140 miljoen euro aan verborgen kosten

Maar daar blijft het niet bij. In werkelijkheid blijkt de totale asielfactuur nog een pak hoger te liggen dan officieel vooropgesteld. Heel wat uitgaven gaan namelijk niet over opvang als dusdanig en zitten her en der over verschillende begrotingsartikelen verspreid. Het gaat om bijna 140 miljoen euro aan ‘verborgen’ kosten. Zo gaat er meer dan 45 miljoen euro naar het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) die de asielverzoeken beoordelen. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) ontvangt dan weer 22 miljoen euro, zij registreren de asielzoekers. 

Op basis van de begrotingstabellen en een hele reeks schriftelijke vragen komt het Vlaams Belang tot de conclusie dat de werkelijke kostprijs ondertussen de som van een miljard euro overschrijdt en piekt tot € 1.002.375.306. “Het betreft hier voor alle duidelijkheid enkel de kostprijs van asiel in de strikte betekenis van het woord”, aldus Van Grieken. “De kosten waar we mee opgezadeld zitten door decennialang asiel en migratie-wanbeleid vallen hier helemaal niet onder. Als we die ook in rekening zouden nemen, spreken we over meerdere miljarden.”

“Wat het geheel nog frappanter maakt, is uiteraard het feit dat het overgrote deel van de asielzoekers niet eens recht op asiel blijkt te hebben”, aldus Van Grieken. “Maar liefst 59 procent wordt afgewezen.” De voorzitter maakt de rekensom dat omgerekend zo’n 600 miljoen euro (587.391.930 euro om precies te zijn) uit het asielbudget naar deze afgewezen asielzoekers gaat.

Asielbedriegers laten opdraaien voor de kosten

Het Vlaams Belang wil daarom onmiddellijk maatregelen treffen om de asielfactuur drastisch naar omlaag te halen. Het belangrijkste voorstel is om asielzoekers die fraude hebben gepleegd de kostprijs van de procedure en de opvang terug te doen betalen. “Asielbedriegers zijn verantwoordelijk voor een gigantisch deel van de kostprijs en het is dan ook niet meer dan logisch dat ze het geld dat aan hen verspild werd terugbetalen”, klinkt het bij Van Grieken. 

De partij wil om fraudeurs af te schrikken beslag laten leggen op de bezittingen en middelen van asielzoekers, als waarborg. Bedragen onder de 2.000 euro en bezittingen met een persoonlijke emotionele waarde worden daarvan vrijgesteld. Bij de uiteindelijke beslissing wordt deze waarborg aan de erkende vluchteling teruggegeven. De afgewezen asielzoekers krijgen eveneens hun waarborg terug, minus de gemaakte kosten voor de opvang. Weliswaar enkel op voorwaarde dat betrokkene gevolg geeft aan het bevel om het grondgebied te verlaten. Bij aantoonbare fraude zal de waarborg worden ingezet om de kostprijs van de hele procedure terug te betalen.