Nieuws
maandag, 17 jun 2024

Asielopvang in hartje Zutendaal: “Symptoom van een ziek beleid”

In het Limburgse Zutendaal, bij Genk, wordt een voormalig hotel omgedoopt tot een opvangcentrum voor zestig asielzoekers. De burgemeester werd amper tien dagen van tevoren ingelicht door het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v). “De migratiestroom gaat onophoudelijk voort en bewoners van kleine gemeenten worden er alsmaar meer de dupe van”, reageert Kamerfractieleider Barbara Pas. “Er is geen tekort aan opvangplaatsen, maar een teveel aan asielzoekers.”

Het voormalige hotel Apollo in Zutendaal zal vanaf 24 juni opvang bieden aan zestig asielzoekers. Pas vorige donderdag werd dit als voldongen feit medegedeeld aan de lokale burgemeester. “Pal in een woonwijk worden plots zestig asielzoekers ondergebracht. Zolang men weigert de in- en uitstroom van migranten kordaat in handen te nemen, zal dit fenomeen alsmaar vaker opduiken”, aldus Pas. “De gewone Vlaming mag al jaren de rekening van het falende beleid betalen, en krijgt het nu ook nog eens op de eigen stoep gepresenteerd.”

“De gewone Vlaming mag al jaren de rekening van het falende beleid betalen, en krijgt het nu ook nog eens op de eigen stoep gepresenteerd”

Reeds langer dan een jaar is Fedasil wanhopig op zoek naar opvangplaatsen. Jeugdverblijven, hotels en ziekenhuizen werden reeds ingeschakeld. Ook op de private markt werden peperdure huurcontracten afgesloten. “De opvangcrisis is slechts een symptoom van een ziek beleid, en dat is de verantwoordelijkheid van de Moor en haar voorgangers. Zij speelt samen met de rest van de Vivaldi-regering liever receptioniste van Hotel Belgica, dan een efficiënt beleid te voeren”, vervolgt de fractievoorzitter. 

Voor 2024 ziet het er volgens cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) naar uit dat we ook dit jaar records zullen vestigen op vlak van asielinstroom. “Het Vlaams Belang wil reeds decennia een halt toeroepen aan deze exponentieel toenemende problematiek, en zal daar ook blijven voor ijveren”, concludeert Pas. “Vol is vol.”