Persberichten
vrijdag, 25 jan 2019

Audit maakt pijnlijk duidelijk: Logement Molenbeekois in zelfde bedje ziek als Brusselse brandweer.

Een auditrapport van Ernst & Young over het wanbeheer binnen de Logement Molenbeekois maakt duidelijk dat er wel degelijk heel wat fouten werden gemaakt bij de Molenbeekse huisvestingsmaatschappij . Aankoopprocedures die niet gevolgd worden, een willekeurig loonbeleid en een stockbeheer dat aanzet tot diefstal: dat zijn maar enkele voorbeelden. Op niet minder dan vijf verschillende punten geeft de audit de maatschappij de stempel van ‘extreem risico’ .

Voor drie andere gebieden is het risico “slechts” “gewoon”  hoog: het beheer van de huurachterstanden, de omgang met huurwaarborgen en het beheer van de onderhoudswerken.

“Er is geen geschreven procedure voor openbare aanbestedingen binnen de Logement Molenbeekois,” lezen we. Ander punt van kritiek: de “zeer zwakke kennis van het functioneren van openbare aanbestedingen bij de personen die ermee belast zijn (technische directeur, verantwoordelijke van de regie en technisch secretariaat)." Een bedrijf dat al jarenlang gemiddeld 320.000 euro per jaar aanrekent, maakt bijvoorbeeld nooit voorwerp uit van een openbare aanbesteding. Dit doet sterk denken aan de malversaties bij de aanbestedingen bij de Brusselse brandweer DBDMH.

Voor de problemen bij de DBDMH werd een speciale commissie in het leven geroepen om de problemen ten gronde uit te pluizen. Het Vlaams Belang vraagt daarom dat ook hier een onderzoekscommissie zou in het leven worden geroepen.

Brussels fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Die onderzoekscommissie moet dan meteen ALLE Brusselse huisvestingsmaatschappijen onder de loep kunnen nemen, teneinde op die manier een definitieve fusie van al die maatschappijen voor te bereiden en te kunnen (her)beginnen met een schone lei.