Nieuws
donderdag, 07 jul 2022

Automatische indexering van lonen moet behouden blijven

De discussie over de automatische indexering laait de laatste tijd weer hevig op door de hoge inflatie en de talrijke indexeringen van de lonen. “Het is een aanslepende en heikele discussie die werknemers en werkgevers diametraal tegenover elkaar zet en dat is jammer in een land waar de sociale vrede op deze manier grotendeels gegarandeerd wordt”, zegt Kamerlid Hans Verreyt. “Wij willen niet de automatische loonindexering aanpakken om de crisis te bestrijden. Onze werknemers moeten niet de rekening betalen voor een falend Belgisch overheidsbeleid.”

De toepassing van de gezondheidsindex op de lonen maakt inflatie draagbaarder en dit zorgt ervoor dat de werknemers, gepensioneerden en mensen die een vervangingsinkomen krijgen niet al te veel aan koopkracht moeten inboeten. “Het systeem is verre van perfect omdat indexaties niet bij iedereen evenveel en op hetzelfde tijdstip worden doorgevoerd”, aldus Verreyt. “Het systeem is echter broodnodig, omwille van de exploderende prijzen van energie en de sterk gestegen prijs van een gevulde winkelkar.”

"Indexering doet ons niet aan concurrentiekracht inboeten"

“Maar verliezen we hierdoor concurrentiekracht met onze buurlanden? Dat kan vooral wanneer er veel export plaatsvindt met producten met weinig toegevoegde waarde, maar dat is in Vlaanderen zeker niet het geval”, vervolgt Verreyt. “De best betaalde sectoren zoals chemie en farma, zijn sectoren die door hun innovatief karakter en de grote toegevoegde waarde die ze hebben zeer goed presteren, zelfs al betalen deze sectoren hoge lonen uit aan hun werknemers. Hoge lonen en concurrentieverlies gaan dus zeker niet altijd hand in hand.”

Door de automatische indexering van lonen zorgen we er wel voor dat de sociale vrede behouden blijft en dat er weinig stakingen zijn. Het is bij gebrek aan vooruitziend beleid tijdens de laatste decennia dat we een aantal cruciale hefbomen uit handen hebben gegeven. We denken hier aan de energiesector die we uitverkocht hebben aan Frankrijk. In dat land reguleert de regering deze sector, waardoor in Frankrijk de inflatie een pak minder hoog is dan hier.

“Het Vlaams Belang is dus geen vragende partij voor de afschaffing van de automatische loonindexering”, besluit Verreyt. “Meer inzetten op innovatie en groei van onze productiviteit zijn de recepten voor een goed functionerende economie en arbeidsmarkt. Voor de werknemers pleiten wij voor het behoud van de index en voor het verhogen van de belastingvrije som zodat er meer netto overblijft. En we willen de loonkost verlagen, zodat het ook voor bedrijven interessanter wordt om mensen aan te nemen. Dat betekent snijden in andere zaken waar er vet op zit zoals het politiek systeem zelf en de immigratiefactuur.”