Nieuws
zondag, 10 mrt 2024

Azerbeidzjan blijft Armeense politieke en krijgsgevangenen vasthouden in Artsakh

Foto: iStock. Azerbeidzjan blijft Armeense politieke en krijgsgevangenen vasthouden in Artsakh

Het Vlaams Belang is bezorgd over de Armeense politieke- en krijgsgevangenen in de voormalige Armeense autonome Republiek Artsakh, in Azerbeidzjan. Na hun veroveringsoorlog waarbij ze Artsakh volledig inlijfden, blijven de Azeri’s namelijk ten minste 23 Armeniërs in hechtenis houden, waaronder acht voormalige ministers van de Republiek”, zegt Kamerlid Ellen Samyn die hierover de cijfers opvroeg bij minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR). En Europa staat erbij en kijkt ernaar.” 

Azerbeidzjan houdt onder meer ex-president Harutyunyan, ex-premier Vardanyan, voorzitter van de nationale assemblee Ishkhanyan en andere ministers van de voormalige regering van Artsakh in hechtenis. Volgens minister Lahbib, die zich baseerde op cijfers van het Rode Kruis, zouden er 23 Armeense krijgs- en politieke gevangenen vastzitten. “De Armeense autoriteiten spreken echter van 55 gevangenen”, vervolgt Samyn. “Nu de oorlog voorbij is, is er voor Azerbeidzjan geen enkele reden meer om deze mensen nog in detentie te houden, dus moeten we aandringen op hun vrijlating.”

Azerbeidzjan houdt de Armeense politieke en krijgsgevangenen in onmenselijke omstandigheden vast, waarin ze blootgesteld worden aan foltering, vernedering, gedwongen verdwijning en buitengerechtelijke executies. Nochtans is dit alles in strijd met het internationaal humanitair recht en strookt het niet met het Armeens lidmaatschap van de Raad van Europa. “De westerse wereld laat maar betijen, in plaats van de Azeri’s op hun internationaalrechtelijke plichten te wijzen”, aldus nog Samyn.

Het Vlaams Belang ijvert al geruime tijd voor de Armeense zaak en dringt dan ook op actie van de Vivaldi-regering. “De mensenrechtenridders van Vivaldi moeien zich met zowat elk buitenlands conflict om ‘aan de goede kant van de geschiedenis’ te staan”, concludeert het Kamerlid. “Maar als het om de Armenen van Artsakh gaat blijven ze aan de zijlijn toekijken. Meer nog: ze blijven gewoon gas aankopen van de Azerbeidzjaanse agressor. Wij roepen Lahbib op om aan te dringen op de vrijlating van de Armeense gevangenen in haar betrekkingen met Azerbeidzjan.”