Nieuws
woensdag, 15 dec 2021

Bebouwde oppervlakte in Vlaanderen nam fors toe: “Pak massa-immigratie aan”

Het Departement Omgeving stelde zopas haar nieuwe ruimterapport (RURA) 2021 voor. Hierin staat dat er voor de periode 2013-2019 elke dag maar liefst ongeveer 270 gebouwen bij kwamen in Vlaanderen. Deze extra gebouwen en panden resulteren in een verdere toename van verstedelijking, en een afname van de al zo schaarse open ruimte in Vlaanderen. De open ruimte in Vlaanderen nam in die periode af met 12.500 hectare. “Als men het netto migratiesaldo van voormelde periode naast deze woningtoenamecijfers legt, kan men onmogelijk nog langer ontkennen dat de massa-immigratie voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk is voor het steeds maar meer verdwijnen van open ruimte in Vlaanderen”, reageert Vlaams Parlementslid Leo Pieters. “Een beheersbaar immigratiemodel dringt zich meer dan ooit op.”

Van de 270 gebouwen die er per dag bij kwamen tussen 2013 en 2019 was iets meer dan de helft bedoeld voor wonen en een kwart voor respectievelijk industrie en landbouw. De recente cijfers van Statbel (het Belgische statistiekbureau) tonen aan dat het laatste decennium de Vlaamse bevolking door massa-immigratie toenam met het equivalent van het inwonersaantal van een doorsnee Vlaamse provinciestad. “Nieuwe inwijkelingen die ook allemaal een dak boven hun hoofd willen zien”, zegt Pieters. Deze ongebreidelde immigratiestroom moet eindelijk aan banden gelegd worden om Vlaanderen op ruimtelijk vlak nog langer leefbaar te houden voor zowel wie er al woont, als wie er nieuw bijkomt.”

“Als de regering niets onderneemt tegen massa-immigratie, zullen ruimtelijke plannen zoals de bouwshift om de resterende open ruimte te vrijwaren niet meer dan schone schijn zijn”

Doet men dit niet, dan zijn alle mooi ogende ruimtelijke plannen zoals de bouwshift via het instrumentendecreet die de Vlaamse regering nog op stapel heeft staan om de resterende open ruimte in Vlaanderen te vrijwaren niet meer dan schone schijn en bij voorbaat gedoemd om te mislukken”, vervolgt Pieters. “Omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) moet beseffen dat enkel de geplande bouwshift geen einde zal kunnen maken aan deze tsunami van nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en het verder verdwijnen van de schaarse open ruimte.”

“De Vlaamse regering moet bij de federale regering eisen om eindelijk tot een beheersbaar immigratiemodel te komen waarbij onder meer misbruik van de asielprocedures en gezinshereniging definitief aan banden wordt gelegd zodat er op termijn voor onze bevolking nog voldoende leefbare ruimte en kwaliteitsvolle natuur overblijft in Vlaanderen”, meent Pieters. “Er is immers een onmiskenbaar groot verband tussen bevolkingsgroei, massa-immigratie en de toename van de bebouwde oppervlakte. De bevolking in Vlaanderen is sinds 1970 met meer dan 1,2 miljoen mensen gestegen - meer dan 20% dus. Aan dit migratietempo - zo is berekend - zou het aantal nieuwe woningen tegen 2050 oplopen tot 1 miljoen. Wij passen ervoor dat mensen steeds dichter en op kleinere oppervlaktes moeten wonen. Vol is vol.”

Eerder deze maand lanceerde het Vlaams Belang onder de slogan Fort Europa’ nog een realistisch voorstellenpakket om de nieuwe migratiecrisis onder controle te krijgen.