Nieuws
woensdag, 09 mrt 2022

Bedrag onbetaalde kilometerheffing-boetes buitenlandse vrachtwagens blijft hoog

Van de ruim 14 miljoen euro aan in 2021 uitgeschreven kilometerheffing-boetes waren er op 18 januari 2022 slechts 56,90% al effectief geïnd, of iets meer dan 8 miljoen. Bovendien is er nog een oplopend, niet-overlappend bedrag van bijna 15 miljoen euro. Dit zijn boetes van de vijf voorgaande jaren die tot op heden nog niet betaald zijn, waarvan maar liefst 80% voor rekening van buitenlandse transportfirma’s. Dit blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele op een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang). Ryheul pleit al langer voor een kordatere aanpak en vindt dat de minister tekort schiet: “Het getuigt niet van een efficiënte aanpak dat er nog zoveel onbetaalde boetes zijn en het is zeer frustrerend voor onze eigen Vlaamse transportfirma’s dat hun buitenlandse concurrenten hier nog steeds mee wegkomen.”

In 2021 is het totaalbedrag aan uitgeschreven boetes op een jaar tijd met bijna 20% toegenomen van €11.852.051,26 in 2020 naar €14.218.675,49 in 2021. Minister Diependaele verklaart dit door ‘optimalisatie van controleacties en verfijningen aan de handhavingsinfrastructuur’. Volgens Parlementslid Ryheul steekt de minister hier echter onterecht pluimen op zijn hoed en gaat hij voorbij aan de tijdelijke sluiting van de grenzen in 2020 in de strijd tegen corona. Zij maakt zich vooral zorgen over het lage inningspercentage.

“Voor 2021 was op 18 januari 2022 met 56,90% slechts iets meer dan de helft van het totaal aantal uitgeschreven boetes effectief geïnd”, aldus Ryheul. “Dit is bitter weinig. Diependaele heeft nochtans hefbomen. Dagelijks kunnen mobiele controles plaatsvinden om onbetaalde boetes te innen en de controleurs kunnen bij ontstentenis van betaling voertuigen in beslag nemen. In 2021 werden er amper 14 vrachtwagens getakeld, waarvan 10 met een buitenlandse nummerplaat. Dit staat niet in verhouding tot het totale bedrag van de openstaande boetes en toont duidelijk aan dat er een probleem is met de inning van onbetaalde boetes.”

“Maar liefst 80 procent van het bedrag van niet-betaalde kilometerheffing-boetes is voor rekening van buitenlandse transportfirma’s"

Ook uit het antwoord van Diependaele blijkt dat er van 2016 tot en met 2020 - dus de jaren voor 2021 - in totaal voor bijna 50 miljoen euro aan kilometerheffingboetes zijn uitgeschreven. Van dit bedrag was er op 18 januari 2022 nog bijna 15 miljoen euro onbetaald. Maar liefst 80% van dat bedrag is voor rekening van buitenlandse transportfirma’s. “Dit creëert een gevoel van straffeloosheid en geeft onze eigen bedrijven een concurrentieel nadeel.”

Bij de vrachtwagens met een buitenlandse nummerplaat zijn er ook zeer veer verschillen op vlak van inningspercentage. Het grootst aantal boetes aan buitenlandse transportfirma’s is gericht aan Nederlandse firma’s, die ook het meeste gebruik maken van onze wegen. Het inningspercentage van deze boetes was tussen 2016 en 2020 wel steeds meer dan 80%, wat komt omdat in tegenstelling tot andere landen de voertuighoudergegevens van Nederlandse kentekenhouders beschikbaar zijn voor onze diensten. De beloofde omzetting van de EETS-richtlijn, die voorziet in een gegevensuitwisseling tussen de verschillende lidstaten, is tot op heden niet in orde, waardoor er moeilijkheden met inningen blijven en grote discrepanties met andere landen bestaan.

Vooral met vrachtwagens uit Spanje blijkt er een serieus probleem te zijn. De afgelopen vijf jaren werd enkel in 2018 meer dan de helft van de uitgeschreven boetes effectief geïnd als het ging om Spaanse trucks. “Het is toch onbegrijpelijk dat vrachtwagens uit een land als Spanje, dat al sinds 1985 deel uitmaakt van de Europese Unie, hier ongestraft boetes blijven opstapelen. Er moet daarom dringend een sluitend systeem komen en de EETS-richtlijn mag geen dode letter blijven”, besluit Ryheul.