Nieuws
woensdag, 26 okt 2022

“Begrens eindelijk de energieprijzen”

Het Vlaams Belang neemt het niet dat de paars-groene regering tot vandaag geen enkel initiatief neemt om de torenhoge energieprijzen te begrenzen. “De Europese energieministers hebben dienaangaande nog steeds geen gezamenlijk besluit genomen en paars-groen blijft zich maar achter Europa verschuilen”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. De regering beloofde zelf maatregelen te nemen indien er geen Europees akkoord zou worden bereikt. Het wordt daarom tijd dat wordt onderzocht hoe prijsbegrenzingen ingevoerd kunnen worden zonder Europees akkoord. Griekenland, Spanje en Portugal gaven alvast het goede voorbeeld en namen zelf maatregelen.

Zeer veel mensen vragen zich af of ze zonder kleerscheuren de winter zullen doorkomen en veel winkels en bedrijven zien zich genoodzaakt om hun activiteiten stil te leggen. “De beslissing om de btw op gas en elektriciteit definitief van 21 procent naar 6 procent te brengen lijkt misschien een stap in de goede richting, maar is dat helaas niet”, aldus Van Lommel. “Er zit een serieuze adder onder het gras, in de vorm van accijnzen. Van zodra de marktprijzen dalen zullen deze worden verhoogd door een cliquetsysteem. Daardoor zullen wij niet kunnen profiteren van dalende marktprijzen, de regering ontneemt ons daartoe de mogelijkheid en zal zich verrijken op de kap van onze mensen.”

“Paars-groen stelt niet de juiste prioriteiten en biedt geen doeltreffend antwoord op de torenhoge energieprijzen”

Het Vlaams Belang wijst erop dat de regering zijn beloften moet waarmaken en zelf een oplossing moet uitwerken. In Griekenland, Spanje en Portugal voerde men eerder al begrenzingen van energieprijzen in zonder een Europees akkoord. Het wordt tijd dat men nagaat in welke mate dit ook in ons land mogelijk is. “Uiteraard moet de bevoorradingszekerheid gevrijwaard blijven en moet er rekening worden gehouden met de prijzen die buiten Europa gelden”, Vervolgt Van Lommel. “Maar een en ander moet perfect mogelijk zijn.”

Het Vlaams belang pleit voor een andere aanpak en voor efficiëntere maatregelen. “Op korte termijn moeten de btw en accijnzen op energie structureel verlaagd worden, waarbij er voor een basispakket aan energie een nultarief moet gelden. Voor alles wat er meer wordt verbruikt, kan er een hoger tarief gelden”, aldus nog Van Lommel. “Bovendien moet er gewerkt worden aan degressief uitgebreid sociaal tarief, dat rekening houdt met het inkomen. En wij pleiten voor een plafond op de energieprijzen, op Europees niveau als het kan en op niveau van ons land als het moet. We kunnen vooral niet blijven wachten. Ook daarbij kan er rekening worden gehouden met de verbruikte volumes. Het voordeel van deze maatregelen is dat mensen tenminste duidelijkheid krijgen over de hoogte van hun energiefactuur bij een normaal of gemiddeld verbruik en hierover niet langer in onzekerheid moeten blijven.”

“Helaas is paars-groen zoals steeds niet in staat om enige daadkracht te tonen”, besluit Van Lommel. “Noch op korte, noch op lange termijn. Het is nochtans duidelijk dat we de energieproductie in eigen handen moeten nemen om strategisch onafhankelijk te zijn. Wij pleiten er dan ook voor om op langere termijn te voorzien in een eigen Vlaams energiebedrijf.”