Nieuws
dinsdag, 11 okt 2022

Begrotingsakkoord: “Gerommel in de marge”

Het Vlaams Belang is weinig onder de indruk van de beslissingen rond het begrotingsakkoord die reeds doorsijpelden. “Gerommel in de marge” noemt Vlaams Belang-fractievoorzitter Barbara Pas het. “Opnieuw wordt op geen enkele manier bespaard op de moddervette overheid zelf, noch op de steeds maar hoger oplopende asielfactuur. Er wordt enkel weer bespaard op onze mensen.”

“Maar het is niet allemaal kommer en kwel”, zegt Pas. “Het Vlaams Belang pleit al langer dan vandaag voor maatregelen om de concurrentiekracht van de Vlaamse bedrijven te verbeteren, zoals een tijdelijke korting op de sociale bijdragen, of de ‘vertraagde’ of uitgestelde betaling van de bedrijfsvoorheffing. Dat de regering ons daar in het begrotingsakkoord nu in volgt kunnen we alleen maar toejuichen.”

De Vlaams-nationalistische partij heeft ook bedenkingen bij enkele beslissingen. Het verlengen van de energiekorting blijft niet meer dan een druppel op de hete plaat, en dan nog maar voor een deel van de bevolking. In plaats van de overwinstbijdragen in te zetten voor een extra substantiële verlaging van de energiefacturen van alle gezinnen, zal die slechts - en dan nog maar gedeeltelijk - gebruikt worden om de verlenging van de bestaande energiekorting te financieren: de geschatte opbrengst van zowat 3 miljard euro zou niet eens integraal naar energiemaatregelen gaan! Dat de regering zinnens blijft om de accijnzen op de energiefactuur te verhogen van zodra de prijzen normaliseren, vindt het Vlaams Belang dan ook onaanvaardbaar.

“In het begrotingsakkoord geen enkele broodnodige structurele hervorming”

Het Vlaams Belang blijft vooral op zijn honger zitten wat betreft structurele maatregelen “om de moddervette overheid eindelijk wat af te slanken”, zegt Pas. “Met symbooldossiertjes rond de ministerlonen en besparen in de bedrijfsrestaurants van de overheid gaan we er niet komen. Waar blijven de vijf minuten politieke moed om van het momentum gebruik te maken om de nutteloze Senaat eindelijk af te schaffen, om een einde te maken aan de al even nutteloze provincies, om de rijkelijke partijfinanciering te herbekijken, enzoverder?”

Ook stelt het Vlaams Belang vast dat er opnieuw geen vragen worden gesteld bij wat blijkbaar de heilige huisjes in deze regering zijn: de decadente sommen geld die vloeien naar Bpost voor de krantenbedeling, of de jaar na jaar oplopende immigratiefactuur. “Dat net vandaag staatssecretaris De Moor zowaar pleit voor nog meer middelen voor de opvang van asielzoekers in dit land, is werkelijk hemeltergend”, aldus Pas, die ook hekelt dat de gefaseerde loonsverhoging bij de politie woordbreuk betekent.

De fiscale hervorming van minister van Financiën Van Peteghem (cd&v) blijft dan weer een monster van Loch Ness, luidt het. “Iedereen spreekt en schrijft erover, maar niemand die het ooit heeft gezien of zal zien, want ook nu wordt Van Peteghem door zijn coalitiepartners terug naar af gestuurd.”

“Of het nu gaat om de fiscale hervorming, de pensioenhervorming of concrete garanties rond de arbeidsmarkthervorming - één zaak is zonneklaar”, besluit Pas. “Met deze paars-groene Vivaldi-regering zal er geen enkele broodnodige structurele hervorming komen. Met deze regering wordt er ook eens te meer bespaard op onze mensen, en niet op asiel, op transfers en op het politieke systeem zelf.”