Nieuws
dinsdag, 21 mrt 2023

Begrotingstekort blijft onhoudbaar, maar Vivaldi incapabel om te hervormen

De federale begrotingscijfers blijven bloedrood kleuren met een tekort van meer dan 27 miljard euro. Volgens de regering staan we er beter voor dan gedacht, want oorspronkelijk werd de situatie nog dramatischer ingeschat. “Een begrotingskrater die iets minder diep is geworden, blijft een krater”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Het tekort blijft de komende jaren groter dan 5 procent en dat is onhoudbaar.”

In verschillende rapporten van zowel de Nationale Bank, het Planbureau, de OESO en de Europese Commissie wordt aan de alarmbel getrokken. Het Planbureau ziet de schuld in 2028 stijgen naar 118 procent van het bbp in 2028. “Corona en de oorlog in Oekraïne verklaren deze dramatische cijfers slechts deels”, aldus het Kamerlid. “Andere landen hebben hier ook onder te lijden, maar doen het beter dan ons. België wordt steeds meer het Griekenland aan de Noordzee. Met één belangrijk verschil: Griekenland doet het vandaag beter dan België onder Vivaldi.”

De federale regering beloofde hervormingen, maar eerst moet er een begrotingscontrole komen. Staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand (Open Vld) maakte gisteren in De Afspraak duidelijk dat we van die controle vooral niet te veel moeten verwachten. “Vivaldi prees zichzelf in de markt als een regering die zou hervormen”, zegt Vermeersch. “Maar deze regering is incapabel om hervormingen door te voeren. Hoe kan het ook anders met zeven partijen samen?”

“Bovenal willen we besparen op het politiek systeem, niet op onze mensen”

Het Kamerlid hamert er nogmaals op dat er hervormd moet worden op verschillende domeinen. “In de eerste plaats moeten de pensioenen opnieuw betaalbaar worden. Daarom moeten er meer mensen aan de slag, maar daar heb je een arbeidsmarkthervorming voor nodig. Om werken meer te doen lonen is dan weer een fiscale hervorming nodig.” De pensioenhervorming, arbeidsmarkthervorming en fiscale hervorming worden echter volledig losgekoppeld van de begrotingsbesprekingen. 

Het Vlaams Belang pleit in de eerste plaats voor een grondige pensioenhervorming. “De allerhoogste pensioenen moeten afgetopt worden en we moeten werken aan een aparte sociale zekerheidskas voor nieuwkomers.” Het Planbureau berekende eerder dat dit een besparing van 1,5 miljard euro per jaar zou opleveren. “Maar bovenal willen we besparen op het politieke systeem”, besluit Vermeersch. “Er zijn zeven parlementen in dit land en veel te veel parlementsleden. Ook de partijdotaties moeten gehalveerd worden. Bespaar op het politieke systeem, niet op onze mensen!”