Nieuws
vrijdag, 26 feb 2021

Belangenvermenging El Kaouakibi bij VRT: “Regering faalde in toezicht”

Eerder deze week kwam uit dat Sihame El Kaouakibi (Open Vld) in 2017 als toenmalig lid van de raad van bestuur bij de VRT contracten binnenhaalde voor een van haar vele vennootschappen voor in totaal 35.000 euro. “Dit is een zuivere vorm van belangenvermenging die de wet compleet schendt”, aldus Klaas Slootmans (Vlaams Belang) die er Mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) over berispte tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement.

Vorig jaar rapporteerde Audit Vlaanderen al dat de openbare omroep de regels inzake openbare aanbestedingen vaak overschreed en dat er sprake was van vriendjespolitiek bij de VRT. Deze week lekte daarenboven uit dat El Kaouakibi als toenmalig lid van de raad van bestuur van de VRT, voor de openbare omroep opdrachten uitvoerde. Feiten die nog niet eerder aan het licht kwamen. 

Deze belangenvermenging druist in tegen het Mediadecreet en is tevens een flagrante schending van het Charter van Deugdelijk Bestuur”, stelde Klaas Slootmans in het Vlaams Parlement. El Kaouakibi durft verklaren dat ze ‘vergeten’ was dat ze als lid van het bestuur van een overheidsbedrijf geen contracten mocht sluiten voor eigen gewin met datzelfde overheidsbedrijf. We weten ondertussen dat El Kaouakibi vaker last heeft van acute vormen van geheugenverlies, maar dat betekent niet dat ook de VRT zich op dat excuus kan beroepen.”

“Minister Dalle, u moet niemand de Zwarte Piet toeschuiven, het was uw partij, CD&V, die aan het hoofd stond van de VRT”

In reactie op de vraag van Slootmans stelde minister ‘geschrokken’ te zijn van deze feiten. Hij bevestigde de belangenvermenging, maar opperde dat we naar de toekomst moeten kijken en moeten vertrouwen op de nieuwe ‘glasheldere’ beheersovereenkomst. “De minister is zeer goed in iemand de zwartepiet toespelen, want in de pers zei hij nog dat de bestuurders medeverantwoordelijk zijn, maar toevallig staat zijn partij CD&V met voorzitter Luc Van den Brande aan het hoofd van die raad van bestuur”, vervolgde Slootmans. Minister Dalle beschikt dus met de regeringspartijen over alle sleutelposities in de VRT-comités - inclusief het auditcomité - dat een specifieke toezichtfunctie heeft op de naleving van de wet. “Maar dat gebeurde dus duidelijk niet.”

We hebben op amper een jaar tijd alweer te maken met een zaak bij de VRT die uren in de wind stinkt, wat de vraag opwerpt wat het morgen gaat zijn: fraude, corruptie of schriftvervalsing?”, aldus nog Slootmans. We kunnen hier allemaal decreten en controlemechanismen stemmen, en bij de VRT kan men charters neerpennen zoveel als men wil, maar als men daar in de praktijk zijn Vlaamse voeten aan veegt en er niet gecontroleerd en gesanctioneerd wordt, waarmee zijn we hier dan bezig? Het Vlaams Belang eist daarom garanties van de minister dat er schoon schip wordt gemaakt bij de VRT, zodat binnenkort niet het zoveelste onwelriekend VRT-dossier ontdekt wordt.