Nieuws
donderdag, 01 jul 2021

“Belastinggeld vloeit zonder controle naar Koninklijke Schenking”

Het Vlaams Belang hekelt de onmogelijkheid om de Koninklijke Schenking te controleren. Deze zelfstandige openbare instelling valt sinds 1930 onder het beheer van de Minister van Financiën. “Ze moet volgens de regelgeving zelfbedruipend zijn. Er mag dus geen belastinggeld gebruikt worden voor het beheer”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “Maar er zijn tal van signalen dat er via allerlei slinkse kanalen toch geld van de belastingbetaler gebruikt wordt voor het beheer van de Koninklijke Schenking.”

Koning Leopold II, die wilde vermijden dat het patrimonium zou verdeeld geraken door erfenissen en echtscheidingen, voerde via een wet een soort ‘bescherming’ in van de koninklijke bezittingen. De overdracht van de goederen, bezittingen en eigendommen naar de Koninklijke Schenking gebeurde bij de wetten van 31 december 1903 en 18 oktober 1908. De goederen werden aan de Staat toebedeeld. Voor een deel van de goederen werd het genot voorbehouden aan de toekomstige koningen.

“Hoeveel geld van de belastingbetaler naar het beheer van de Koninklijke Schenking gaat valt nauwelijks te controleren”

“De Schenking heeft tot op heden amper een boekhouding die naam waardig”, aldus Vermeersch. Reeds in 2003 werd een wet aangenomen waardoor de Koninklijke Schenking een volledige dubbele boekhouding zou moeten voeren. Zoals dat voor alle grote rechtspersonen het geval is. “De Koninklijke Schenking lapte daar vierkant haar Koninklijke laars aan en beloofde na herhaaldelijk aandringen door het Rekenhof pas in 2016 - 13 jaar later – om zich in regel te stellen. Niet onmiddellijk, maar pas van af het boekjaar 2020. Nog eens vier jaar extra dus.”

“En wat blijkt nu? De Koninklijke Schenking produceert over het boekjaar 2020 een A-viertje met enkele getallen op”, aldus nog Vermeersch. “Het onroerend bezit wordt hierin gewaardeerd op 36 miljoen euro. Een peulschil van de werkelijke waarde van het bezit.” De Koninklijke Schenking beheert 77 gebouwen, waaronder 9 kastelen en 13 hoeves vooral in Oostende, Brussel en de Ardennen. In totaal gaat het over ruim 7.500 hectare, waarvan ruim 5.000 hectare bosgebied en 1.650 hectare landbouwgrond. Enkel de bosgrond en de waarde van de bossen worden in de boekhouding opgenomen.

“Met als excuus dat de waardering van de gebouwen zo moeilijk is. En daar wil de Koninklijke Schenking met aan het hoofd een oud-gouverneur van de Nationale Bank en een professor emeritus economie in de raad van bestuur nog eens drie jaar de tijd voor nemen”, besluit Vermeersch, die zich afvraagt wat hier te verbergen valt. “Dit is niet langer ernstig. Dit bewijst gewoon de onwil om duidelijkheid te geven over de financiën van de instelling.”