Nieuws
dinsdag, 28 dec 2021

“Belastingplichtigen moeten opdraaien voor fout FOD Financiën”

Het Vlaams Belang stelt zich vragen bij de herzieningen van de belastingaangiften voor diverse aanslagjaren die in de voorbije periode gestuurd werden aan belastingplichtigen, omdat ten onrechte een belastingvermindering voor handicap of invaliditeit werd toegekend. “Het geeft te denken dat belastingplichtigen nu opnieuw moeten bijbetalen voor fiscale jaren die ondertussen werden afgesloten, doordat een eerder toegekende verhoogde belastingvrije som enkele jaren later werd verlaagd”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel (Vlaams Belang). “Eind oktober 2021 werden zo al 27.000 brieven verstuurd om de aanslagjaren 2019 en 2020 recht te zetten.”

“Als oorzaak van de fout wordt in het schrijven van de FOD Financiën aangegeven dat de personen in kwestie in het systeem geregistreerd staan als personen met een permanente handicap, terwijl het in de praktijk om een tijdelijke handicap of invaliditeit zou gaan”, aldus Van Lommel, die hierover minister van Financiën Vincent Van Peteghem(CD&V)ondervroeg. “Een systeemfout die nu heel wat consequenties heeft voor de belastingplichtigen in kwestie.”

“Door een jarenlange onopgemerkte fout van de FOD Financiën moeten belastingplichtigen nu bijbetalen”

“Aangezien de fout zich in 2017 voordeed, had zij betrekking op de aanslagjaren 2018, 2019, 2020 en 2021”, vervolgt Van Lommel. “Maar wegens verjaring is het niet meer mogelijk om het aanslagjaar 2018 nog te corrigeren. Het totaalbedrag van de rechtzettingen wordt geraamd op 7.050.255 euro voor het aanslagjaar 2019 en op 9.895.911 euro voor het aanslagjaar 2020.”

“Van Peteghem moet nu toegeven dat de fout ontstond bij de manuele verwerking van de aangiftes door de FOD Financiën, en dat die fout daar pas werd ontdekt na een klacht van een belastingplichtige”, besluit Van Lommel. “Vereenvoudigde en vooraf ingevulde aangiften moeten door de belastingplichtige nog steeds nagekeken worden, maar redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de overheid, die hiervoor niet afhankelijk is van externe instellingen, deze informatie vervolgens correct verwerkt, en dat is helaas niet gebeurd.”