Nieuws
dinsdag, 27 sep 2022

“In België primeert de beurs op het parlement”

Het Vlaams Belang neemt het niet dat de Nationale Bank van België (NBB) in een financiële probleemsituatie niet bereid is om verantwoording te komen afleggen in het parlement. “Zo’n weigering vormt een fundamenteel democratisch probleem”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Het valt democratisch niet te verantwoorden dat de NBB het parlement afwimpelt en zich verschuilt achter een marktcommuniqué.”

Als gevolg van de hoge inflatie trekt de Europese Centrale Bank (ECB) de basisrentetarieven op. Dit heeft een negatief effect op de winstgevendheid van de nationale banken, ook op de NBB. In Nederland heeft de Nederlandsche Bank (DNB) daartoe een brief gericht aan de Nederlandse minister van Financiën. Daarin waarschuwt de DNB voor de impact van de renteverhogingen van de ECB op de resultaten van de bank. “De manier waarop met deze financiële problemen wordt omgegaan in dit land staat in schril contrast met de manier waarop men in Nederland daarmee omgaat”, aldus Vermeersch. “Op de webstek van de DNB kan iedereen gewoon de brief aan de minister van Financiën lezen, in alle openheid en transparantie.”

“In tegenstelling tot de DNB is de NBB beursgenoteerd”, vervolgt Vermeersch. “Door die Nederlandse brief werd ook het aandeel van de NBB geschorst, zodat deze ook de situatie van de eigen kapitaalpositie kon uitklaren. De NBB verspreidde daartoe een marktcommuniqué waarin wordt verwacht dat, op basis van de meest recente risicoscenario’s, het lopende boekjaar 2022 wordt afgesloten met verlies. De risicoanalyse geeft bovendien aan dat de verliezen de volgende boekjaren verder zullen oplopen. Gelet op de huidige evoluties en de verschillende nog onzekere factoren is het voor de NBB bovendien nog niet mogelijk om te bepalen of op 31 december 2022 het peil van de reserves toereikend zal zijn om de geschatte risico’s te dekken. De uitkering van een tweede dividend over boekjaar 2022 is bij ongewijzigde omstandigheden bijgevolg onzeker. Dit geldt nog meer voor de boekjaren 2023 en 2024.” De dividendwaarschuwing is slecht nieuws voor de federale begroting, want de federale overheid is voor de helft aandeelhouder van de NBB.

Het Vlaams Belang acht het noodzakelijk dat in tijden van crisis en moeilijke situaties open en transparant wordt gecommuniceerd. “Dat blijkt in België echter onmogelijk, de beurs primeert duidelijk op het parlement”, aldus nog Vermeersch. “Dat kunnen wij als parlementsleden niet aanvaarden. Wanneer federale instellingen zelf kunnen bepalen of zij al dan niet naar een hoorzitting komen, kunnen we het parlement evengoed opdoeken. Het parlement moet eensgezind eisen dat de Nationale Bank verantwoording komt afleggen.”