Nieuws
donderdag, 27 apr 2023

België is wereldkampioen loonlasten

Foto: iStock. België is wereldkampioen loonlasten

Nergens zijn de loonlasten zo hoog als in België. Voor een alleenstaande met een gemiddeld loon loopt dit in 2022 op tot 53 procent van de totale loonkost. “Dat is nog erger dan in 2021, toen de score 52,4 procent bedroeg”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Met drie voorstellen wil het Vlaams Belang hieraan verhelpen.”

De loonlasten liggen in België veel hoger dan in onze buurlanden. Een alleenstaande met een gemiddeld loon ontvangt hier slechts 47 procent van de loonkost als nettoloon. De andere 53 procent verdwijnt in de staatskas, in de vorm van belastingen en sociale bijdragen. In Nederland bedragen deze lasten slechts 35,6 procent.  In Frankrijk is dat 40,4 procent en in Duitsland 47,8 procent. Vanaf 46.440 euro per jaar kom je in de hoogste belastingschijf van 50 procent terecht. “Nergens anders kom je zo snel in die hoogste belastingschijf terecht”, aldus Vermeersch. “In Duitsland betaalt men 45 procent voor inkomens boven de 250.000 euro per jaar.”   

“Onze voorstellen zijn te financieren door besparingen waar bespaard kan worden” 

“Die hoge loonlasten zijn bijzonder nadelig voor de concurrentiepositie van onze bedrijven”, vervolgt Vermeersch. “Om die extreme druk wat te temperen werden allerlei uitzonderingsregimes en aftrekmogelijkheden voorzien, maar die zorgen voor een erg ingewikkelde wetgeving en voor onrechtvaardigheden. Vooral de hoogste inkomens maken gebruik van deze mogelijkheden.  Uiteindelijk is het de middengroep die het zwaarst getroffen wordt door dit ontspoorde belastingsysteem.”  

Het Vlaams Belang wil hieraan verhelpen door drie eenvoudige maatregelen. Vooreerst wil de partij de belastingschijven hervormen. Ten tweede moet de belastingvrije som opgetrokken worden tot op het niveau van het leefloon voor een alleenstaande. De belastingvrije som is dat gedeelte van het inkomen waarop geen belasting wordt geheven. En tenslotte wil het Vlaams Belang de Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid afschaffen. “Dat is een bijzonder asociale belasting want de laagste inkomens betalen verhoudingsgewijs meer dan de hoogste”, aldus nog Vermeersch. 

“Dat alles kost natuurlijk veel geld, maar onze voorstellen zijn te financieren door besparingen”, besluit Vermeersch. “We willen de toegang tot onze sociale zekerheid voor nieuwkomers beperken en de kost van asiel- en migratie – ruim 1,5 miljard euro per jaar – terugdringen. En het politiek bedrijf zelf kan ook met heel wat minder middelen zijn werk doen.”