Nieuws
donderdag, 23 jun 2022

Belgische begroting gaat van kwaad naar erger

Dat de Belgische begroting dieprood kleurt weet iedereen. “Maar met de paars-groene regering bereiken we ongekende diepten”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “België in zijn geheel stevent in 2022 af op een tekort van ruim 30 miljard euro. Dat is of ruim 5 procent van het bruto nationaal product of de som van wat we met zijn allen produceren op één jaar tijd. Hiermee is België op Malta na de slechtste leerling in de Europese klas.”

De cijfers die gisteren in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in het begrotingsdebat werden besproken, zijn zeker nog een onderschatting. “In deze raming zijn de toegenomen kosten door de oorlog in Oekraïne nog niet eens verrekend, en de hoge inflatiegraad evenmin”, aldus Vermeersch. “Inzake het begrotingstekort en de torenhoge staatsschuld zijn de veel te hoge overheidsuitgaven de grote boosdoener. In België geeft de overheid zowat 55 procent van het Bruto Nationaal Product uit. In Nederland is dat 46,6 procent en in Duitsland 43,9 procent.”

“De begroting is een ramp. Er moet dringend werk gemaakt worden van een besparingen maar deze regering drijft de uitgaven nog verder op”

“Ondanks de slechte cijfers gaan er ongeziene miljardenstromen naar asiel en migratie en naar buitenlandse projecten. Dat moet ophouden”, vervolgt Vermeersch. “En verder moeten er meer mensen aan de slag. In België zijn 70,6 procent van de mensen die zich in de arbeidsleeftijd bevinden aan het werk of werkzoekend. De regering wil dat tegen 2030 optrekken naar 80 procent, het niveau waar Nederland en Duitsland zich thans op bevinden. Als we in België een activiteitsgraad van 80 procent zouden kennen zou de overheid hier 40 miljard extra inkomsten uit ontvangen. Dan is er dus geen sprake meer van een begrotingstekort.”

“Na bijna twee jaar paars-groen zien we nog geen enkele ernstige maatregel om dat doel te bereiken. En er zijn ook enorme regionale verschillen. In Vlaanderen bedraagt de activiteitsgraad 75,3 procent, in Wallonië is dat slechts 65,2 procent en in Brussel amper 62,2 procent”, stelt Vermeersch tot slot vast. “Met deze regering zakt België weg tot een van de zwakste landen van de hele Europese Unie. Dit land houdt geen enkele buffer meer over om een toekomstige crisis te bestrijden.”