Nieuws
woensdag, 22 nov 2023

Belgische begroting ook volgens Europese Commissie dramatisch

De Europese Commissie waarschuwt dat België een van de slechtste begrotingen in de eurozone heeft en moet dringend actie ondernemen om het tekort aan te pakken. “Het begrotingstekort bedraagt momenteel bijna 5 procent, terwijl de Europese norm 3 procent is”, aldus Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “Premier De Croo en zijn regering hebben gefaald om een adequaat begrotingsbeleid te voeren en hebben België naar de rand van het 'Europees strafbankje' geleid. Het gebrek aan verantwoordelijkheid van de regering is verontrustend en toont aan dat ze onvoldoende oog hebben voor de ernst van de situatie.”

Door de Europese Commissie wordt voorspeld dat België mogelijk onder strenger Europees toezicht komt als er geen verbeteringen komen. “De situatie is zo ernstig dat het land in 2025 naar verwachting nog steeds een tekort van 5 procent zal hebben, terwijl de meeste andere Europese landen hun tekorten naar verwachting zullen verkleinen”, benadrukt Vermeersch. “De Commissie dringt erop aan dat alle regeringen, op alle niveaus, sneller en diepgaander hervormingen doorvoeren om het begrotingstekort aan te pakken. Federaal staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand schuift de verantwoordelijkheid weg naar de andere regio’s. Uiteraard is het zo dat zowel Wallonië als Brussel virtueel failliet zijn en het gezamenlijke begrotingsgat alleen maar groter maken, maar dat impliceert natuurlijk niet dat er op federaal niveau geen verbeteringen moeten worden doorgevoerd.”

Naast de Europese Commissie hebben ook de Nationale Bank en het IMF hun zorgen geuit. Het IMF spreekt heldere taal: de sociale welvaartsstaat in dit land staat onder immense druk. “Het model dat onze samenleving draagt, met zijn sterke nadruk op herverdeling en sociale vangnetten, vertoont barsten door de vergrijzing en de structurele tekorten die dit met zich meebrengt”, aldus Vermeersch. “Als we willen dat dit model overeind blijft, zijn dringende en diepgaande hervormingen onvermijdelijk.”

“Alarmerende cijfers die aantonen dat België op de rand van de afgrond balanceert”

Indien we op hetzelfde pad blijven, voorspelt het IMF (in lijn met de Europese Commissie) een begrotingstekort van meer dan 5 procent en een staatsschuld van meer dan 115 procent tegen 2028. “Dit zijn alarmerende cijfers die aantonen dat België op de rand van de afgrond balanceert”, waarschuwt Vermeersch. “We moeten de kwetsbaarheid van onze overheidsfinanciën verminderen, en daarvoor is actie nodig. Concreet betekent dit een inspanning van 30 miljard euro, ongeveer 5,7 procent van ons bbp, verdeeld over de komende jaren.” 

Het Vlaams Belang vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn om onmiddellijk actie te ondernemen. “De federale regering kijkt nu enkel naar de miljoenen, maar heeft het nooit over de miljarden: de miljardenfactuur van de migratie, de miljardenstromen door de transfers en de miljarden die naar Europa en het ganse politieke systeem vloeien”, besluit Vermeersch. “Bij die miljarden ligt de sleutel om begroting terug op orde te krijgen. Het overheidsbeslag moet drastisch naar beneden. We willen een gezond financieel beleid, dat is gebaseerd op principes van budgettaire verantwoordelijkheid en investeringsgericht schuldbeheer”