Persberichten
vrijdag, 21 feb 2020

‘Belgische’ gevangen genomen IS-terroristen krijgen consulaire bijstand van België

Vandaag bevinden zich 37 volwassenen met de Belgische nationaliteit in de gevangenenkampen in het noordoosten van Syrië, en twee in Irak. Die laatsten kunnen genieten van consulaire bijstand, zo blijkt uit een ministerieel antwoord op een vraag van Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn. “Het is meer dan bedenkelijk dat wie de wapens heeft opgenomen tegen het Westen, nu kan rekenen op bijstand van België”, aldus Ellen Samyn.

Van de 37 terroristen die zich in Syrië bevinden, zijn er 14 mannen en 23 vrouwen. De 14 mannen en 16 van de 23 vrouwen hebben naast de Belgische nationaliteit ook nog een tweede nationaliteit. De twee terroristen die in Irak zijn opgesloten hebben beiden ook de Marokkaanse nationaliteit. Momenteel  is consulaire bijstand in de kampen in Syrië niet mogelijk, zo stelde minister Goffin in een antwoord op vraag van Ellen Samyn (Vlaams Belang). Maar de beide terroristen in Irak die om consulaire bijstand hebben gevraagd, zullen die ook spoedig krijgen. Daarnaast heeft de Belgische regering aan Irak ook laten weten dat het tegenstander is van de doodstraf, en dit onder alle omstandigheden.

Het Vlaams Belang begrijpt de houding van de Belgische overheid alvast niet. “Het gaat om personen die moedwillig de wapens hebben opgenomen tegen het Westen, tegen onze beschaving en tegen onze manier van leven,” zo stelt Ellen Samyn. “Zij verdienen dan ook geen enkele consulaire bijstand of hulp vanuit België. Het is nu aan de Iraakse en Syrische overheden om deze terroristen te berechten voor hun wandaden, en ze de gepaste straf op te leggen.” Het Vlaams Belang blijft voor het overige  van oordeel dat iedere terrorist met de dubbele nationaliteit zijn of haar Belgische nationaliteit dient te worden afgenomen.