Persberichten
zaterdag, 23 sep 2023

Belgische politie vaak zelf slachtoffer van vandalisme

Uit cijfers die Kamerlid en voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) blijkt dat de Belgische politiediensten vorig jaar maar liefst 431 keer het slachtoffer werden van vandalisme. De voorbije vijf jaar is in meer dan 170 lokale politiezones vandalisme gepleegd tegen een politievoertuig of tegen een commissariaat”, aldus Depoortere. Ik ben geschokt door deze cijfers. Elk feit moet consequent vervolgd worden en de minister moet een campagne opzetten om het respect voor onze politiediensten opnieuw af te dwingen.

Uit de cijfers blijkt dat gedurende vijf jaar, van 2018 tot 2022, het aantal nationaal geregistreerde feiten inzake ‘vandalisme’ tegen politievoertuigen of commissariaten gemiddeld op 446 feiten ligt. “In 2021 waren er zelfs 508 feiten vastgesteld, in 2022 waren dat er 431”, stelt Depoortere vast. “Ondanks die kleine terugval blijven het ronduit hallucinant hoge cijfers.”

“Alle vormen van vandalisme tegen eigendommen van de politie moeten consequent vervolgd”

Het fenomeen blijkt ook wijdverspreid. “Dit land telt momenteel 181 politiezones, en in 170 daarvan vonden er de voorbije vijf jaar feiten van vandalisme plaats. Dat is dus bijna in iedere zone”, gaat Depoortere verder. “En daarnaast is het ontegensprekelijk een grootstedelijk fenomeen. Koplopers in Vlaanderen vormen de politiezones van Gent en Antwerpen, met respectievelijk 22 en 20 incidenten.” In de zes Brusselse politiezones samen vonden vorig jaar 30 vandalisme incidenten plaats.

Het Vlaams Belang dringt er op aan dat alle vormen van geweld tegen politie, dus ook geweld tegen de eigendommen van de politie, consequent vervolgd worden door Justitie. “Op mijn vraag naar de precieze maatschappelijke kost hiervan moest de minister het antwoord schuldig blijven. De totale kostprijs van het vandalisme kon niet achterhaald worden”, merkt Depoortere tot slot op. “We roepen de minister ook op een campagne op te zetten gefocust op de nood aan respect voor onze politiediensten.”