Persberichten
vrijdag, 29 mrt 2019

Beloftes twee maanden voor de verkiezingen kunnen vier jaar dadenloosheid niet compenseren

Het Vlaams Belang heeft met verbazing kennisgenomen van het nieuwste voorstel van voormalig staatssecretaris Theo Francken om de regels voor de gezinshereniging te verstrakken. Niet zozeer de inhoud van het voorstel - dat zo kon overgeschreven zijn uit het programma van het Vlaams Belang - maar wel het tijdsstip waarop het gelanceerd wordt, is meer dan opvallend te noemen.

Het voorstel van Theo Francken, twee maanden voor de verkiezingen, volgt immers op een periode van meer dan vier jaar waarin er werkelijk niets is gebeurd om de instroom via het systeem van de gezinshereniging in te dammen.

De gevolgen zijn ernaar: onder het beleid van Theo Francken bleef gezinsherenging het belangrijkste immigratiekanaal naar dit land. Aangezien dezelfde regering – in tegenstelling wat eerder was aangekondigd en andere landen effectief ook deden – daarenboven heeft nagelaten voorwaarden voor gezinshereniging voor asielzoekers wezenlijk te verstrakken, heeft het Vlaams Belang er bovendien meermaals voor gewaarschuwd dat de trend zich verder zou doorzetten.

Naast het feit dat het aantal asielzoekers in dit land opnieuw in de lift zit (+ 19 procent), terwijl de terugkeercijfers kelderen (- 15 procent), toont ook de evolutie op het vlak van de gezinshereniging aan dat er de afgelopen vier jaar onder Theo Francken absoluut geen sprake was van een trendbreuk in het Belgische asiel- en immigratiebeleid.

Maatregelen die een impact zouden kunnen hebben – waaronder de verstrenging van de gezinshereniging, het optrekken van de plaatsen in de terugkeercentra en een daadwerkelijke verstrakking van het uitwijzingsbeleid – bleven vier jaar lang uit.  

De stoere aankondigingen die Theo Francken twee maanden voor de verkiezingen lanceert, zijn dan ook weinig meer dan een poging om het vier jaar aanslepende gebrek aan daden te camoufleren. Doch, ook de beste publiciteitscampagne kan niet verhelen dat de immigratiekranen in dit land de voorbije vier jaren zijn blijven openstaan en dit land meer dan ooit een bestemming is voor immigratie vanuit alle windstreken.