Nieuws
donderdag, 03 feb 2022

Beloofde LEZ-toegang oldtimers blijft uit

Vlaams Parlementslid Bart Claes drong deze week in het Vlaams Parlement opnieuw aan om nu eindelijk werk te maken van een wettelijke regeling die oldtimers opnieuw toegang geeft tot de Vlaamse lage-emissiezones (LEZ's). Die wettelijke regeling blijft nog steeds uit. En dat terwijl er in het buitenland en in Brussel wél al een gunstmaatregel voor oldtimers is. Het Vlaams Belang pleitte er al meermaals voor om ook voor Vlaamse oldtimersbezitters deze uitzondering in te voeren en diende er zelfs al een voorstel over in het Vlaams Parlement. Oldtimerliefhebbers vragen dit al sinds het ontstaan van de LEZ’s”, zegt Claes. Maar minister Demir laat de kwestie aanmodderen.”

Wie nu de lage-emissiezones (LEZ’s) van Gent en Antwerpen binnenrijdt met een oldtimer zonder geld op te hoesten voor een vergunning, krijgt een fikse boete in de bus. Na eerder aandringen van Claes op een oplossing beloofde minister Demir in juni 2021 dat “er op korte termijn - ten laatste tegen september - een oplossing zou komen voor oldtimerliefhebbers”. Ondertussen zie ik nog geen enkel resultaat”, reageert Claes. Bij gebrek aan een wetgevend regeringsinitiatief, legde ik in oktober dan maar zelf een voorstel ter stemming voor in het Vlaams Parlement. Dat werd helaas door alle partijen weggestemd. De N-VA wou zogezegd afwachten wat hun eigen regering op tafel legde.

"De wettelijke regeling die de minister tegen september 2021 beloofde, is er nog steeds niet

“Maar de deadline van september die u zichzelf opgelegde, minister, is inmiddels al lang gepasseerd. Waarom is de aanpassing van het decretaal kader er nog steeds niet? Is er onenigheid binnen de regering?”, vroeg Claes kritisch. Demir liet weten dat het “nog niet voorgelegd is aan de regeringscollega's” en dat ze "een beetje vertraging hebben, maar het niet vergeten zijn”. “Nochtans was iedereen het er al enige tijd geleden in dit halfrond over eens dat oldtimers geen grote luchtvervuilers zijn omdat er maar sporadisch mee wordt gereden”, repliceert Claes. “U mag dit niet verder laten aanslepen.”

Een oplossing dringt zich echter meer dan ooit op. De Raad van State heeft immers zopas het Gentse reglement gedeeltelijk vernietigd dat oldtimers ouder dan 40 jaar nog wel tegen betaling in de Gentse LEZ toeliet omdat die toelating discriminerend was voor jongere oldtimers die de LEZ helemaal niet binnen mochten. “Dit maakt de situatie nog meer urgent”, vervolgt Claes. “Het is nu meer dan ooit nodig dat er snel een uitzondering uit de bus komt. En op termijn moet de LEZ voor iedereen afgeschaft worden, want het gaat om een asociale pestmaatregel die naast oldtimers ook de zwakkeren treft die zich geen nieuwe wagen kunnen permitteren.