Persberichten
woensdag, 25 mrt 2020

“Beloon de overuren in de zorgsector”

Het Vlaams Belang vraagt dat de overuren die volgen uit de buitengewone en onvoorziene vermeerdering van het werk in onder meer de zorgsector worden vrijgesteld van alle bijdragen, zoals dat nu reeds kan voor de horeca (tot 360 overuren per jaar). Zo zijn er geen sociale bijdragen verschuldigd (zowel patronale als persoonlijke) en het extra inkomen is volledig vrijgesteld in de personenbelasting. “Het is één zaak om deze mensen terecht de helden van de oorlog tegen het coronavirus te noemen, maar laten we ze nu maar belonen ook.”

Terwijl intussen bijna 1 miljoen werknemers technisch werkloos zijn, zijn er ook sectoren die overuren kloppen. Zorgkundigen, verpleegkundigen, artsen en anderen in de zorgsector werken zich uit de naad. Winkelbedienden in onze warenhuizen en transporteurs van en naar hun leveranciers blijven zich dubbel plooien om onze voedselvoorziening niet in gevaar te brengen. Er worden heel wat overuren gepresteerd. Maar volgens het Vlaams Belang wordt het bijzonder wrang wanneer deze overuren in het normale stelsel belast worden.

Het Vlaams Belang zal daarom de betrokken ministers hierover ondervragen en hoopt dat dit voorstel spoedig kan worden opgenomen in het pakket van coronamaatregelen van de regering. "We verwachten van sommige werknemers dat ze vandaag in de frontlinie gaan staan en dat ze zich volledig smijten”, zo zegt Kamerlid Hans Verreyt (Vlaams Belang). “Laten we hen dan niet straffen voor deze overuren die ze momenteel kloppen. We voorzien terecht massale impulsen voor de economie na de coronacrisis. Maar laten we dat vandaag ook al doen voor diegenen waarvan we hopen dat ze blijven werken. De zorgsector op de eerste plaats, maar ook in de warenhuizen en de logistiek."