Persberichten
vrijdag, 23 jun 2023

Beperk categorieën van voor gezinshereniging in aanmerking komende gezinsleden

Foto: iStock. Beperk categorieën van voor gezinshereniging in aanmerking komende gezinsleden

Het Vlaams Belang dient een wetsvoorstel in om de categorieën van de voor gezinshereniging in aanmerking komende gezinsleden te beperken. Volgens de partij zorgt gezinshereniging en huwelijksmigratie voor een permanente instroom van migranten, naast de al belangrijke instroom van asielzoekers. Jaarlijks komen door dit systeem ongeveer 50.000 gezinsmigranten naar België.  “Door de Vreemdelingenwet in die zin aan te passen, stemmen wij de regeling beter af op deze van andere EU-landen”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.

Het Vlaams Belang stelt een herdefiniëring van de gezinsleden van derdelanders (personen met een andere nationaliteit dan die van een lidstaat van de EU) voor. Op basis van het Europees recht vallen de echtgenoot en de minderjarige kinderen van de gezinshereniger onder het begrip ‘gezin’. Indien een niet-begeleide minderjarige vreemdeling het recht op gezinshereniging opent, dan hebben de ouders of andere gezinsleden recht op gezinshereniging. “Maar de Vreemdelingenwet breidt deze categorieën uit naar partnerschappen, zoals bijvoorbeeld wettelijke samenwoning, en hun kinderen”, aldus Pas. “En net daar wordt het meeste misbruik van de gezinshereniging vastgesteld. Die uitbreiding moet voor het Vlaams Belang komen te vervallen.”

“Op die manier zal veel misbruik van gezinshereniging worden vermeden”

Daarnaast wil de partij ook een herdefiniëring van gezinsleden van Unieburgers en Belgen. Volgens het Europees recht vallen echtgenoten, partners uit met het huwelijk gelijkgestelde partnerschappen, kinderen en ouders onder het begrip ‘gezin’. “Maar ook hier breidde de Belgische Vreemdelingenwet, los van het Europees recht, de categorieën uit en zette daarmee de deur open voor misbruik”, vervolgt Pas. “Ook de kleinkinderen, de grootouders en de partners uit niet met het huwelijk gelijkgestelde partnerschappen hebben hierdoor recht op gezinshereniging.” Die laatste categorieën wil het Vlaams Belang van de gezinshereniging uitsluiten.

“Op die manier zal niet enkel veel misbruik van gezinshereniging worden vermeden”, besluit Pas, “met dit wetsvoorstel stellen we ook een einde aan een praktijk die nog lakser is dan de lakse EU-regelgeving. De minimale standaarden die de EU oplegt, zijn het maximale wat dit land nog moet doen.”