Persberichten
dinsdag, 23 mei 2023

Vier op tien immigranten komt via gezinshereniging land binnen

Foto: iStock. Vier op tien immigranten komt via gezinshereniging land binnen

De reguliere immigratie naar België zit net zoals het aantal asielaanvragen onverminderd in de lift. Daarbij piekt voornamelijk de zogenaamde gezinshereniging. Dat bevestigen de nieuwste cijfers, die Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas opvroeg bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v). Het systeem van de gezinshereniging was in 2021 (het laatste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn) goed voor de instroom van welgeteld 56.150 personen, het op één na hoogste aantal in meer dan tien jaar. Het Vlaams Belang pleit voor een gevoelige verstrakking van het systeem door onder meer de inkomensvoorwaarde op te trekken en de invoering van een verplichte inburgeringstest.

“Dat het aantal gezinsmigranten na de ‘coronadip’ van 2020, toen werd afgeklokt op ‘slechts’ 47.698, opnieuw pijlsnel de hoogte is ingeschoten, mag meer dan opmerkelijk genoemd worden, zeker gezien het feit dat ook in 2021 nog gedeeltelijk coronarestricties van kracht waren”, stelt Pas. “Vanuit die optiek is nu reeds – met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid – te voorspellen dat met de cijfers voor 2022 een nieuw record zal gevestigd worden.”

In bijna zes op tien gevallen (58 procent) van gezinshereniging ging het om niet-EU-onderdanen. Al even opmerkelijk is dat de gezinshereniging met erkende asielzoekers op een hoog niveau aanhoudt. In 2021 lag dat aantal op 5.589, goed voor 10 procent van het totale aantal gezinsherenigingen.

“Meer dan half miljoen ‘gezinsherenigingen’ in amper tien jaar tijd”

Feit is dat de zogenaamde gezinshereniging, meer nog dan asiel, het belangrijkste immigratiekanaal in dit land is en blijft. Voor een goed begrip: van de welgeteld 142.738 immigranten die in 2021 werden geregistreerd, kwamen er 40 procent op het conto van de gezinshereniging. In totaal kwamen in een periode van nauwelijks tien jaar tijd 521.040 immigranten (waarvan 271.858 uit een niet-EU-land) via het kanaal van de gezinshereniging het land binnen. “Dat is goed voor een totale instroom ter grootte van een stad als Antwerpen”, vervolgt Pas. “Specifiek voor wat de niet-EU-burgers betreft, gaat het om een instroom groter dan een stad als Gent.”

Het Vlaams Belang waarschuwt al lang voor de gevolgen van de ongebreidelde immigratie via de zogenaamde gezinshereniging. “Wij pleiten dan ook voor een gevoelige verstrakking van het systeem”, besluit Pas. “Dat kan onder meer door het optrekken van de inkomensvoorwaarde om een partner uit het buitenland te laten overkomen en de invoering van een verplichte test over de basiskennis van onze waarden, normen en taal voor degenen die naar Vlaanderen willen komen. De termijn waarin erkende vluchtelingen hun gezinsleden vrijwel zonder voorwaarden mogen laten overkomen, moet drastisch worden ingekort. Voor subsidiair beschermden moet het systeem worden opgeschort.”