Nieuws
dinsdag, 23 apr 2024

Berecht minderjarige daders van zware misdrijven als volwassenen

Foto: iStock. Berecht minderjarige daders van zware misdrijven als volwassenen

Het Vlaams Belang wil dat minderjarigen voortaan vanaf 16 jaar als volwassenen worden berecht in het geval van opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, moord, doodslag, seksuele misdrijven en drugsdossiers. “De criteria van uithandengeving moeten worden versoepeld”, zegt Vlaams Parlementslid Adeline Blancquaert (Vlaams Belang). “Burgers moeten beschermd worden tegen gevaarlijke jeugdcriminelen.”

Net zoals de gevangenissen kampen ook de jeugdinstellingen met een nijpend plaatsgebrek. En om deze reden wordt ook bij minderjarige delinquenten vooral overgegaan tot andere sancties dan vrijheidsberoving. Zo wordt bij wijze van sancties steeds vaker ingezet op een zogenaamde ‘herstelgerichte afhandeling’ met gemeenschapsdienst, herstelbemiddeling of een positief project. ‘Opzettelijke slagen en verwondingen’ vormen de voornaamste categorie voor deze herstelgerichte afhandeling.

“Er is dringend behoefte aan een ernstig jeugdstrafrecht”

“Herstelgerichte maatregelen kunnen geschikt zijn voor lichte, eerste feiten, maar zijn zeker geen adequaat antwoord op ernstige misdrijven of recidive”, aldus Blancquaert. “Bij zware delicten, zoals verkrachting, mag een jongere niet wegkomen met een eenvoudige opdracht.” Het Vlaams Belang pleit ervoor dat jongeren die volwassen genoeg zijn om ernstige misdrijven te plegen, ook als volwassenen berecht moeten kunnen worden. “De huidige regelgeving voor uithandengeving moet versoepeld worden, omdat de strafwet in sommige gevallen strengere straffen biedt dan het huidige jeugddelinquentierecht. Dat is noodzakelijk om de samenleving te beschermen tegen extreem gevaarlijke jeugdcriminelen.”

“We beweren niet dat een gesloten instelling steeds de beste straf is voor een minderjarige, maar het kan niet langer dat criminele jongeren zich blijven verschuilen achter hun leeftijd”, besluit Blancquaert. “Er is dringend behoefte aan een ernstig jeugdstrafrecht, waarbij rechters verplicht worden rekening te houden met de ernst van de feiten en om passende zware straffen op te leggen.”