Nieuws
woensdag, 08 nov 2023

Bevriezing ouderbijdrages nodig tegen alsmaar duurdere kinderopvang

Het Vlaams Belang pleit voor een tijdelijke indexatiebevriezing van de ouderbijdrages tegen de alsmaar duurder wordende kinderopvang. “Wie kinderen heeft, wordt door deze Vlaamse regering haast gedwongen om thuis te blijven om voor de kinderen te zorgen”, zegt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot. “Tijd dat de Vlaamse overheid centen opzij legt voor haar kerntaken en de ouderbijdrages bevriest.”

Vanaf 2024 wordt kinderopvang alweer duurder, dit voor circa 100.000 gezinnen die een peuter of baby hebben. De inkomensgerelateerde opvang, die bedoeld is voor de kleinere verdieners, kost nu minimaal 6 euro tot maximaal 33,31 euro voor één dag. Dat wordt 6,24 tot 34,64 euro, wat een stijging is met 4 procent. 

De gemiddelde maandfactuur stijgt zo voor de laagste inkomens tot 136,21 euro, maar voor de ‘hogere’ tot 756,19 euro per maand. Op één jaar tijd is er met de meest recente stijging meegerekend in totaal zo’n 14% bijgekomen. Volgens minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) volgen de ouderbijdragen voor de kinderopvang de algemene stijging van de levensduurte, zoals ook de lonen dat doen.

“Het pestbeleid Vlaamse regering tegenover werkende jonge ouders blijft duren”

“Kinderopvang is duidelijk geen zorg van deze Vlaamse regering”, zegt Malfroot. “Ouderbijdragen voor ouders worden wel geïndexeerd met 4 procent, maar de kinderbijslag wordt maar geïndexeerd met 1 procent. Wie volgt deze logica nog? Wie kinderen heeft, wordt door deze Vlaamse regering haast gedwongen om thuis te blijven om voor de kinderen te zorgen. Het pestbeleid Vlaamse regering tegenover werkende jonge ouders blijft duren.”

Het Vlaams Belang pleit daarom voor een tijdelijke indexatiebevriezing van de ouderbijdrages. “Tijd dat de Vlaamse overheid centen opzij legt voor haar kerntaken”, besluit Malfroot. “Onze gezinnen zijn namelijk de hoeksteen van onze gemeenschap, daar mogen we niet op besparen.”