Nieuws
donderdag, 03 mrt 2022

“Bewijsgaring in zaken van spiking moet sneller”

“Meer dan nu het geval is moeten politie en parket elke vorm van bewijs benutten in zaken van spiking of crimineel verdoven”, zegt Kamerlid Katleen Bury in een reactie op een recente Pano-reportage over verkrachtingsdrugs. “De uren na een verkrachting zijn cruciaal. En wanneer het slachtoffer verdoofd werd gaan deze uren helaas veel te vaak verloren.”

In een zorgcentrum na seksueel geweld worden er in geval van spiking, mits toestemming van het slachtoffer, onmiddellijk stalen afgenomen. Vervolgens heeft dat slachtoffer nog zes maanden tijd om klacht in te dienen. “Het probleem stelt zich echter in ziekenhuizen die niet met een dergelijk centrum verbonden zijn”, aldus Bury. “Omdat het afnemen van stalen daar pas kan na het indienen van een klacht, worden de slachtoffers eerst doorgestuurd naar een politiekantoor, vaak bij nacht en vele kilometers verderop. Op die manier gaat uiteraard veel kostbare tijd verloren. Het is ongehoord de politie in die omstandigheden niet zelf naar het ziekenhuis kan komen.”

“Snel bewijs en dus stalen verzamelen is in geval van spiking cruciaal om daders veroordeeld te krijgen”

“Een populaire verkrachtingsdrug als GHB of gamma-hydroxy-boterzuur is slechts korte tijd op te sporen. Die stof blijft maar zes uur achter in het bloed en 12 uur in de urine”, vervolgt Bury. “Problematisch, wetende dat de slachtoffers vaak 48 uur van de kaart zijn. Maar dan nog is het bijzonder nuttig om een dna-profiel te genereren. Wanneer de verdachte al in beeld geweest is in voorgaande gevallen, kan zulks tot een veroordeling leiden.”

“In 2020 werden 49 aangiftes genoteerd van spiking, van verkrachtingen waarbij de dader drugs had toegediend. Ongeveer één per week dus”, besluit Bury. “In zaken van spiking is het verzamelen van bewijs tegen de verkrachter in kwestie vaak problematisch. Niet alleen moet de politie zich snel kunnen verplaatsen naar de ziekenhuizen, ook moet de procedure veranderen in die zin dat staalafname in ieder ziekenhuis moet kunnen zonder het vooraf indienen van een klacht. Ik ga hierover minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) ondervragen.”