Nieuws
vrijdag, 28 jul 2023

Bijna 90 procent jihadisten op OCAD-lijst

Aan de OCAD-lijst van terroristen en extremisten zijn vorig jaar 80 nieuwe namen toegevoegd. Dat blijkt uit het jaarrapport van het antiterreurorgaan. Een overweldigende 87 procent van de mensen werden op de lijst geplaatst omwille van hun jihadistische overtuiging. “We zien dit keer op keer”, zegt Kamerlid en voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere. “Maar toch slagen systeempolitici er niet in om de olifant in de kamer als dé grootste bedreiging voor onze samenleving te identificeren.”

Het OCAD is het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse in ons land. Het maakt een overzicht van de bedreigingen waar ons land mee te maken krijgt. Ook geeft het een dreigingsniveau mee dat de waarschijnlijkheid van een terroristische aanslag aangeeft. Dat staat momenteel op een gemiddeld niveau. In 2022 waren er 215 terroristische of extremistische dreigingsmeldingen. Een groot, maar vergelijkbaar aantal met het jaar ervoor. Het OCAD maakte ook melding van een sterke toename van het aantal dreigingen tegen politiediensten. 

“We moeten jihadisme met tak en wortel uitroeien, anders is het slechts een kwestie van tijd vooraleer we opnieuw een terreurproces zullen moeten organiseren”

“De toename van dreigingen én geweld tegenover de politie is zorgwekkend”, zegt Depoortere die begin dit jaar al minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) aansprak over de kwestie. “We hadden eind vorig jaar een moord op een agent in Schaarbeek en dat heeft geleid tot copycat-gedrag. Uniformberoepen in het algemeen worden trouwens steeds vaker het slachtoffer van bedreigingen en geweld. Denk bijvoorbeeld aan hulpdiensten of de brandweer. We moeten dat geweld echt veel harder aanpakken. Zoniet zal het alleen maar verder escaleren.”

Uit de cijfers die het OCAD publiceerde blijkt ook duidelijk uit welke hoek het dreigingsniveau komt. Bijna 90 procent van de personen die op de OCAD-lijst werden geplaatst als extremisten of terroristen heeft die plaats verdiend omwille van jihadisme. “Er staat duidelijk een gigantische olifant in de kamer”, zegt Depoortere. “Dit is dé bedreiging bij uitstek voor onze samenleving. Dat tonen de cijfers ook zwart-op-wit aan. Maar systeempolitici spreken er bijna nooit over. We moeten jihadisme met tak en wortel uitroeien, anders is het slechts een kwestie van tijd vooraleer we opnieuw een terreurproces zullen moeten organiseren.”