Persberichten
donderdag, 01 jun 2023

Bijna dagelijks wordt onderdeel van politie- of legeruitrusting gestolen

Jaarlijks worden er gemiddeld 350 onderdelen gestolen die toebehoren aan de uitrusting van militairen of politieambtenaren. In meer dan één op twee van de gevallen gaat het om uniformkledij en/of uitrustingsstukken. Maar ook andere onderdelen zoals kogelwerende vesten of interventiearmbanden blijken gegeerd. Het probleem van de diefstallen kwam aan het licht uit cijfers die Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v). Het Vlaams Belang vraagt maatregelen om de diefstallen tegen te gaan.

“Het verdwijnen van uniformen of materiaal van veiligheidsberoepen of hulpverleners is zeker en vast niet onschuldig”, stelt Depoortere die vraagt dat Verlinden maatregelen neemt om dergelijke diefstallen te voorkomen. “In het verleden zijn in het kader van terrorisme- en drugsonderzoeken meermaals uniformen, zwaailichten of andere politie-uitrusting aangetroffen.” Bovendien gaan er jaarlijks zo’n 300 stuks gewoon “verloren”. Het Vlaams Belang-Kamerlid vraagt daarom dat het parket de onderzoeken naar dergelijke diefstallen en verlies van politionele en militaire identificatietekens grondiger voert en prioriteit geeft.

“In het verleden zijn in het kader van terrorisme- en drugsonderzoeken meermaals uniformen, zwaailichten of andere politie-uitrusting aangetroffen”

Op de vraag of de gestolen uitrustingsstukken gebruikt werden in het kader van bepaalde criminele activiteiten moest Verlinden het antwoord schuldig blijven. Depoortere wilde ook weten of er bij de militairen en de politie ook wapens gestolen of verloren werden, maar ook dat kon Verlinden niet zeggen. “Dat dergelijke diefstallen van uitrustingstukken zo frequent voorkomen moet ons alert maken”, aldus Depoortere. “We moeten de gebruikers ervan bewust maken dat ze altijd waakzaam moeten blijven en de uitrustingen veilig bewaren. Het spreekt immers voor zich dat diegenen die dit soort materiaal stelen geen goede bedoelingen hebben”.

Depoortere deed tenslotte ook navraag naar de manier waarop kledij van andere uniformberoepen zoals van het medisch en paramedisch personeel verdeeld wordt. Op basis van de informatie in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) waarin processen-verbaal geregistreerd worden, kon de minister daar helaas geen antwoord op geven. “Ik heb de indruk dat men dit probleem zowel politiek als justitieel niet ernstig genoeg neemt”, aldus Depoortere, “zelfs van het aantal afgeleverde VIGILIS-emblemen die op de uniformstukken van bewakingsagenten moeten bevestigd worden, wordt geen overzicht bijgehouden.”