Nieuws
woensdag, 28 dec 2022

Bijzondere Congocommissie: “Neen tegen recuperatiepoging van Groen”

Foto: iStock. Bijzondere Congocommissie: “Neen tegen recuperatiepoging van Groen”

Het Vlaams Belang zal de twee resoluties van Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) met daarin de aanbevelingen van de mislukte Bijzondere Congocommissie, niet steunen. “Er zijn voldoende gegronde redenen om tegen deze recuperatiepoging te stemmen”, zegt Kamerlid Kurt Ravyts. “Zowel waar het gaat om de aanbevelingen als om de excuses, die in een tweede resolutie werden opgenomen.”

De Congocommissie werd opgericht in de slipstream van de Black Lives Matter-beweging. “De betrokken activisten, hierin gesteund door een aantal politieke partijen binnen en buiten de Vivaldi-regering, misbruikten de commotie rond het koloniaal verleden van dit land om een eigen politieke agenda uit te voeren”, aldus Ravyts. “Aangebrachte onderwerpen als discriminatie op de arbeidsmarkt, diversiteitsbeleid, het debat rond etnische profilering bij de veiligheidsdiensten, het Nationaal Actieplan tegen Racisme, en dergelijke meer hebben niets te maken met de historische erkenning dat het koloniaal systeem was gebaseerd op een racistische, exploiterende en paternalistische benadering.”

“De Congocommissie liep op een sisser af, hopelijk deze resoluties ook”

Vele aanbevelingen vertonen om deze reden een zeer geforceerd en kunstmatig karakter. “We pasten er dan ook voor dat bijvoorbeeld de universiteiten zouden opgelegd worden om hun academisch personeel  ‘diverser en inclusiever’ te maken”, vervolgt Ravyts. “Net zoals we ons hebben verzet tegen een herdenkingsmonument voor Patrice Lumuba, een politicus uit de koude oorlog waarover binnen de Congolese bevolking absoluut geen eensgezinde beeldvorming bestaat. En het Vlaams Belang ging al zeker niet mee in het organiseren van een  ‘reflectiejaar over het koloniaal verleden’.  Vandaag kampt onze bevolking met veel belangrijkere uitdagingen dan het meestappen in een collectieve zelfculpabilisering.”

De aanbevelingen van de Bijzondere Congocommissie worden nu omzeggens woordelijk overgenomen in de resoluties. “We hebben iedere aanbeveling in de commissie kritisch doorgenomen en ons oordeel is vandaag uiteraard niet veranderd”, besluit Ravyts. “We zullen de resoluties dus zeker niet steunen, en al zeker niet deze die over de excuses, die zullen leiden tot herstelbetalingen, gaat. Een erkenning van de rol van de Belgische staat impliceert geen juridische aansprakelijkheid en kan bijgevolg nooit aanleiding geven tot herstelbetalingen.”