Nieuws
vrijdag, 24 sep 2021

Bijzondere covidcommissie gemiste kans en tijdsverspilling

Op donderdag 23 september boog de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zich over het rapport en de 134 aanbevelingen van de bijzondere commissie over de aanpak van de coronacrisis. “Onze fractie zag zich verplicht tegen het rapport en de aanbevelingen te stemmen”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. De meerderheidspartijen stemden uiteraard voor. “De bijzondere covidcommissie werd een gemiste kans. Er blijven veel onbeantwoorde vragen en er werden vooral geen verantwoordelijkheden aangeduid.”

“Officieel was het doel van de op 2 juli 2020 opgestarte commissie de aanpak van de COVID-19-epidemie in dit land te onderzoeken”, aldus Pas. “Maar vanaf dag één werd een onderzoek tot op het bot onmogelijk gemaakt. We kregen geen normale parlementaire onderzoekscommissie, met de bevoegdheden van een onderzoeksrechter, maar een flauw afkooksel daarvan: een ‘bijzondere commissie’, waarin uitdrukkelijk gesteld werd dat men zeker geen schuldigen mocht aanwijzen. Een doofpot dus, en dat na zoveel waarneembaar geblunder.”

“Lessen voor de toekomst: daar had de Bijzondere covidcommissie geen boodschap aan”

“Praten mocht dus, maar aanwijzen niet”, vervolgt Pas. “En een commissie die louter in het leven werd geroepen om de schuldigen van de nefaste corona-aanpak uit de wind te zetten kon uiteraard nergens ernstig genomen worden. Zo kwam de Europese WHO-directeur niet opdagen in de commissie, terwijl hij die dag wel tijd had voor de tv-studio’s en weigerde Sciensano simpelweg om haar gedetailleerde coronacijfers per ziekenhuis aan de commissieleden over te maken.”

“Ondanks dit alles deden we gedurende een jaar, hoorzitting na hoorzitting, plichtsgetrouw en op constructieve wijze ons parlementair werk”, vult Kamerlid Dominiek Sneppe aan. “Maar toen op 11 juni 2021 bleek dat de paars-groene partijen tegen alle afspraken in en achter de rug van de commissie om een eigen werkgroep hadden opgericht om alvast onderling de inhoud van de aanbevelingen te bepalen, waren verdere debatten uiteraard zinloos tijdverlies en stapte onze fractie uit deze schijnvertoning.”

Rapport van meerderheidspartijen erkent institutioneel kluwen… maar biedt geen oplossing

In het finale rapport van de bijzondere commissie wordt amper of niet melding gemaakt van alle politieke fouten zoals het desinformeren over mondmaskers, de frauduleuze bestellingen van mondmaskers, de amateuristische communicatie en de gebrekkige vaccinaankoopstrategie. Wel wordt erkend dat het institutionele kluwen in België voor problemen zorgde, waardoor niet daadkrachtig kon opgetreden worden. Het rapport biedt hier evenwel geen oplossing, enkel een oproep tot ‘eenheid van commando’. In deze context schuift men het Overlegcomité naar voren - maar uiteraard bestaat dit orgaan al. Het probleem dat men op Belgisch niveau over niks het eens raakt, blijft zo onopgelost. De oplossing hiervoor ligt nochtans voor de hand: er moeten homogene bevoegdheden over de gezondheidszorg naar de deelstaten.

Pas en Sneppe werkten dan ook aan een eigen alternatief rapport met 84 aanbevelingen dat op 14 juli 2021 werd voorgesteld. “We kunnen daarbij enkel hopen dat de meerderheid alle cordon-spelletjes en haar minachting jegens de oppositie opzijschuift en onze aanbevelingen zullen behandelen met de ernst die ze verdienen. Die de coronaslachtoffers verdienen.”