Nieuws
dinsdag, 19 jul 2022

Blauwdruk fiscale hervorming voorspelt weinig goeds

Vandaag stelde minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) zijn blauwdruk voor een fiscale hervorming voor. “We willen dat er bij die hervorming werk wordt gemaakt van een strakkere overheid in plaats van nog maar eens de belastingen te verhogen”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Kurt Ravyts. “Helaas is een strakkere overheid het laatste wat we van deze paars-groene regering mogen verwachten.”

“Merkwaardig genoeg gaat het voorstel van de fiscale hervorming uit van de minister en niet van de regering”, merkt Ravyts op. “Van Peteghem treedt op die manier in de voetsporen van pensioenminister Karine Lallieux (PS) die haar pensioenhervorming ook al eerst aan de pers kwam voorstellen en pas daarna aan de coalitiepartners. Het werd een dossier dat hopeloos vastliep en wellicht zal de fiscale hervorming eenzelfde weg opgaan.”

De minister stelt een verlaging van de belastingen op arbeid voor van 10 miljard euro. “Op zich is dat een goede zaak want de belastingdruk op arbeid is al decennialang veel te hoog in dit land”, aldus Ravyts. “Maar de minister wil het plan betaalbaar houden door naast de belastingverlaging ook een reeks belastingverhogingen door te voeren. En of dat zal volstaan om de hervorming te financieren is verre van zeker. Het btw-tarief van 6 procent zou opgetrokken worden tot 9 procent. Iets wat vooral de lagere inkomensgroepen pijnlijk zal treffen. De energiefactuur tijdelijk belast met 6 procent btw is nu al onbetaalbaar en Van Peteghem wil dat tarief dan nog eens optrekken tot 9 procent.”

“Belastingverlagingen moeten worden gecompenseerd door minder uitgaven, maar niet, zoals in de fiscale hervormingsplannen, door elders belastingen te verhogen”

“De Belgische overheid geeft nu al jaarlijks 54,8 procent van het bruto binnenlands product - de som van wat we met zijn allen produceren - uit. En de verwachting is dat dit de komende jaren nog zal toenemen”, vervolgt ravyts. “De ons omringende landen doen het, met uitzondering van Frankrijk, met heel wat minder. In Nederland bedraagt dat overheidsbeslag 46,3 procent en in Luxemburg zelfs maar 42,3 pocent. Dat zijn nochtans goed georganiseerde landen met een behoorlijke sociale bescherming.”

“Wat daar kan, moet hier ook kunnen. Maar dan moet er werk gemaakt worden van een zuinige overheid”, besluit Ravyts. “Door te snoeien in de kabinetten bijvoorbeeld. Of door een overtollige instelling als de Senaat af te schaffen. Of door de dotaties aan de partijen te verminderen. Door minder subsidies uit te delen. Er zijn mogelijkheden genoeg, maar dat vergt politieke moed en daadkracht, twee zaken waar het paars-groen aan ontbreekt.”