Nieuws
dinsdag, 30 jan 2024

Blijdschap over positief economisch groeicijfer is misplaatst

Foto: iStock. Blijdschap over positief economisch groeicijfer is misplaatst

De groei van de Belgische economie hield in 2023 beter stand dan verwacht. “En daarover klopt men zich binnen Vivaldi fier op de borst”, zegt Vlaams Belang-Kamerlid Reccino Van Lommel. “Maar schijn bedriegt, want België zal de komende jaren weer onder het gemiddelde van de eurozone presteren. Net zoals het dat in 2022 deed.”

Het positieve groeicijfer van de Belgische economie is voornamelijk te danken aan de dienstensector en de gezinsconsumptie. De horeca en de evenementensector deden het goed en de huishoudens konden hun koopkracht handhaven dankzij de automatische loonindexering en een gunstige arbeidsmarkt met weinig werkloosheid. “Maar achter dat rooskleurige beeld waarmee Vivaldi graag uitpakt, gaat een harde werkelijkheid schuil”, stelt Van Lommel. “En dan heb ik het over de teloorgang van onze industrie.”

De industriële sector is de motor van onze economie. De productiviteitswinsten in de maakindustrie liggen zo'n 40 procent hoger dan in de dienstensector. “Twintig jaar geleden stonden de maakbedrijven nog voor 23 procent van het bruto binnenlands product (bbp); vandaag is dat nog slechts 14 procent, of 5 procent minder dan het gemiddelde in de Europese Unie”, gaat Van Lommel verder. “Door het ongunstig investeringsklimaat staan de werkgelegenheid en de productie in de industriële sector onder spanning.” Het Kamerlid verwijst in dat verband daar de Europese Centrale Bank, die er in haar projecties van uitgaat dat de economische groei van België vanaf 2025 weer onder het Europese gemiddelde duikt, net zoals dat in 2022 het geval was.

“Sterkere industrie is nodig voor onze economie, onze strategische onafhankelijkheid en onze veiligheid”

Om een aantrekkelijk investeringsklimaat te creëren pleit het Vlaams Belang voor dringende hervormingen, onder andere in de arbeidsmarkt en het belastingsysteem. “Een combinatie van hervormingen en investeringen zou ons bbp via productiviteitswinsten met 8 tot 10 procent kunnen opkrikken”, aldus nog Van Lommel. “Maar het Vivaldi-gekibbel maakt een doeltreffend beleid schier onmogelijk en heeft ertoe geleid dat de Belgische overheidsfinanciën in een hoogst penibele situatie verkeren, en er ook geen budgettaire ruimte is voor flankerend beleid.”

“Nochtans is er nood aan een herindustrialisering”, besluit Van Lommel. “We hebben niet alleen een sterkere industrie nodig om onze economie een boost te geven, maar ook om onze strategische onafhankelijkheid en veiligheid te waarborgen. Als de coronacrisis ons iets heeft bijgebracht dan is het wel het besef dat we voor cruciale sectoren zelfvoorzienend moeten zijn. Het Vlaams Belang pleit daarom voor een ondersteunend industrieel beleid.”