Nieuws
vrijdag, 04 mrt 2022

“Blijven vasthouden aan kernuitstap is wereld op zijn kop”

Deze oorlog bewijst het belang van het afhouden van de kernuitstap en het behouden van de energiebevoorrading in eigen land. “Dat kunnen we momenteel doen door een gezonde mix van hernieuwbare energie en behoud van kernenergie”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Kiezen voor gascentrales is in deze tijden niet meer verantwoord. De spanningen zullen nog vrij lang duren en Europa zal niet snel voldoende gasvoorraden elders aan een betaalbare prijs kunnen verkrijgen. Dat minister van Energie Tinne Van Der Straeten (Groen) nu pas de afhankelijkheid in kaart wil brengen is schuldig verzuim.”

België is maar voor 4 à 6 procent afhankelijk van Russisch gas. “In die zin waren we tot hiertoe weinig afhankelijk van Rusland an sich, maar aangezien Europa in totaliteit voor 36 procent afhankelijk is van Rusland maakt het dat we ook hier geïmpacteerd zullen worden”, aldus Van Lommel. “De hoogste prijs bepaalt de prijs op de markt. Hieraan zullen ook wij dus niet ontsnappen. Bovendien zullen de aanwezige gasvoorraden in Europa op een gegeven ogenblik herverdeeld moeten worden.”

“Op vlak van energiebevoorrading is België bijzonder onvoorzichtig geweest, wat er met de kernuitstap zeker niet minder op zal worden”

“Door het naïeve geloof van de Europese leiders in de betrouwbaarheid van Rusland hebben we met de import van olie en gas uit Rusland hun oorlogswapens gefinancierd”, vervolgt Van Lommel. “Cynisch genoeg profiteren de Russen vandaag van de hogere gasprijzen door een oorlog die ze zelf hebben ontketend. De Russen werden niet als potentieel gevaarlijk beschouwd. Het bewijs daarvan is de stelselmatige afbouw van defensie geweest, ook in België.”

“En in België kiest men nu resoluut voor een massale import van energie uit Duitsland en Denemarken na het sluiten van alle kerncentrales in 2025”, aldus nog Van Lommel. “Het Internationaal Energieagentschap roept expliciet op om de nucleaire capaciteit te verlengen om de afhankelijkheid van gas te temperen. Ik zou als energieminister niet eens durven wachten tot 18 maart om een definitieve beslissing te nemen.”

“De doelstellingen van Groen zijn zeker niet de bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid van energie, maar wel het afmaken wat Agalev in 2003 initieerde: een volledig kernuitstap, wars van alle nadelen voor de bevolking”, besluit Van Lommel. “Dogmatisch denken boven ratio. In de afgelopen twintig jaar werd er geen voorzienend energiebeleid gevoerd. Dat maakt dat we vandaag met de rug tegen de muur staan, ten koste van de energiefactuur. Daar profiteren de groenen nu gretig van om hun eigen agenda door te duwen. Ze misbruiken nu de import van uranium om te stellen dat kernenergie ook staat voor afhankelijkheid. Op dit ogenblik komt 20 procent van ons uranium uit Rusland, maar die is vrij vlot elders te verkrijgen. Een vals argument dus.”